Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Financiële functies > PMT
 

PMT

Geeft als resultaat de betaling (PMT) die nodig is op grond van looptijd, rentepercentage en hoofdsom.

Opmaak 

PMT (hoofdsom;rentepercentage;looptijd)

Parameters 

hoofdsom - hoofdbedrag.

rentepercentage - rentepercentage. Als het rentepercentage een jaarpercentage is, deelt u het percentage door 12.

looptijd - tijdsduur, uitgedrukt in aantal maanden.

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Met deze functie kunt u PMT berekenen.

Vergelijking

Voorbeeld 1 

In het volgende voorbeeld worden met behulp van PMT betalingen berekend voor de aankoop van een sportauto van 21.000 euro tegen een jaarlijks rentepercentage van 6,9%, gespreid over 48 maandelijkse betalingen.

PMT(21000;0,069/12;48) geeft als resultaat het betalingsbedrag €501,90.

Voorbeeld 2 

PMT(Kosten;0,13;Jaren) geeft als resultaat een betalingsbedrag op basis van de aanschafwaarde die is opgeslagen in Kosten tegen een rente van 13 procent over de periode die is opgeslagen in Jaren.

Voorbeeld 3 

"Uw betaling wordt " & PMT (150000 ; 0,13/12 ; Maanden) & "." geeft als resultaat Uw betaling wordt, gevolgd door het te betalen bedrag op basis van totale kosten van €150.000 tegen een jaarlijkse rente van 13 procent over de duur die in Maanden is opgeslagen.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules