Grafieken maken van gegevens > Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out > Uw grafiek in het juiste lay-outgedeelte plaatsen
 

Uw grafiek in het juiste lay-outgedeelte plaatsen

Gegevens in grafieken die in de lay-outmodus zijn gemaakt, worden geëvalueerd op basis van het lay-outgedeelte waarin de grafiek zich bevindt.

Wanneer u een berekening gebruikt om een grafiektitel op te geven, wordt de titel berekend op basis van het lay-outgedeelte van de grafiek.

Opmerking  U kunt geen grafiek in een portaal plaatsen. Maar u kunt wel een grafiek in een popover in een portaal plaatsen.

Wanneer gegevens op de huidige gevonden reeks zijn gebaseerd

 

Wanneer u een grafiek plaatst in een

Een grafiek wordt gemaakt van de gegevens in

Wanneer Geresumeerde groepen records worden geselecteerd, wordt een grafiek gemaakt van de gegevens in

Bovenste navigatiegedeelte van lay-out

De huidige gevonden reeks

Elke eerste record in de buitenste gesorteerde groepen

Kop- of hoofdgedeelte van de lay-out

De huidige gevonden reeks

Elke eerste record in de buitenste gesorteerde groepen

Voetgedeelte van de lay-out

De huidige gevonden reeks

Elke laatste record in de buitenste gesorteerde groepen

Onderste navigatiegedeelte van lay-out

De huidige gevonden reeks

Elke laatste record in de buitenste gesorteerde groepen

Subresumégedeelte voor in de lay-out

Alle records in de gesorteerde groep

Elke eerste record in de subgroep van de gesorteerde groep

Subresumégedeelte na in de lay-out

Alle records in de gesorteerde groep

Elke laatste record in de subgroep van de gesorteerde groep

Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out

De huidige gevonden reeks

Elke eerste record in de buitenste gesorteerde groepen

Algemeen resumégedeelte na in de lay-out

De huidige gevonden reeks

Elke laatste record in de buitenste gesorteerde groepen

Opmerkingen 

Voor grafieken die in het subresumégedeelte van de lay-out worden geplaatst, worden gegevens in de gesorteerde groep gebruikt. Wanneer er geen sorteervolgorde is, zet FileMaker Pro Advanced individuele gegevenswaarden in de hele gevonden reeks uit in een grafiek. Subresumés worden beschouwd als interne resumés, omdat die gecombineerde gegevens van een groep binnen de gegevensreeks tonen op basis van de sorteervolgorde die u opgeeft.

Voor grafieken die in een algemeen resumégedeelte van de lay-out worden geplaatst, worden gegevens in het buitenste niveau van elke gesorteerde subresumégroep gebruikt. Algemene resumés worden beschouwd als externe resumés, omdat die een algemeen resumé van gecombineerde gegevens op basis van de hele gevonden reeks laten zien. U kunt ook een algemeen resumégedeelte van de lay-out gebruiken om elke subresumégroep in samen te vatten.

De buitenste gesorteerde groepen zijn de groepen van records die zijn gesorteerd op het eerste veld in het dialoogvenster Sorteervolgorde.

Bij algemene resumégedeelten berekend op basis van de huidige gevonden reeks wordt in FileMaker Pro Advanced aangenomen dat u de gegevens in elke subresumégroep wilt uitzetten in een grafiek. Daarom verwacht FileMaker Pro Advanced dat uw x-asdefinitie (labelgegevens in een cirkelgrafiek) het sorteerveld is en uw y-asdefinitie (waardegegevens in een cirkelgrafiek) een resuméveld is. Als u bijvoorbeeld een staafgrafiek wilt maken waarin het totale aantal bedrijven per land wordt vergeleken, moet u gegevens sorteren op land (X-as of categoriegegevens) en de gegevens samenvatten in het veld Bedrijf (Y-as of sectorgegevens) om het aantal bedrijven in elk land te berekenen. De geresumeerde waarden worden dan per land uitgezet in een grafiek.

Wanneer gegevens op de huidige record (gescheiden waarden) zijn gebaseerd

 

Wanneer u een grafiek plaatst in een

Een grafiek wordt gemaakt van de gegevens in de

Kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte of hoofdgedeelte van lay-out

Huidige record

Subresumégedeelte voor in de lay-out

Eerste record in de gesorteerde groep

Subresumégedeelte na in de lay-out

Laatste record in de gesorteerde groep

Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out

Eerste record in de gevonden reeks

Algemeen resumégedeelte na in de lay-out

Laatste record in de gevonden reeks

Wanneer gegevens op gerelateerde records zijn gebaseerd

 

Wanneer u een grafiek plaatst in een

Een grafiek wordt gemaakt van de gegevens in de

Kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte of hoofdgedeelte van lay-out

De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de huidige record en de gerelateerde tabel

Subresumégedeelte voor in de lay-out

De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de eerste record in een gesorteerde groep en de gerelateerde tabel

Subresumégedeelte na in de lay-out

De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de laatste record in een gesorteerde groep en de gerelateerde tabel

Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out

De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de eerste record in de gevonden reeks en de gerelateerde tabel

Algemeen resumégedeelte na in de lay-out

De reeks van gerelateerde records die wordt verkregen van de relatie tussen de laatste record in de gevonden reeks en de gerelateerde tabel

Opmerking  Als u een grafiek in een algemeen resumégedeelte plaatst zonder de records te sorteren, maakt FileMaker Pro Advanced een grafiek van de gegevens uit de hele gevonden reeks alsof de grafiek in een kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte, of hoofdgedeelte van de lay-out was geplaatst.

De invloed van lay-outgedeelten op berekende titels in grafieken

 

Wanneer u een grafiek plaatst in een

Een titel wordt weergegeven voor een gegevenspunt uit de

Kopgedeelte, voetgedeelte, bovenste of onderste navigatiegedeelte of hoofdgedeelte van lay-out

Huidige record

Subresumégedeelte voor in de lay-out

Eerste record in de gesorteerde groep

Subresumégedeelte na in de lay-out

Laatste record in de gesorteerde groep

Algemeen resumégedeelte voor in de lay-out

Eerste record in de gevonden reeks

Algemeen resumégedeelte na in de lay-out

Laatste record in de gevonden reeks

Verwante onderwerpen 

Typen lay-outgedeelten

Werken met lay-outgedeelten

Een lay-outgedeelte toevoegen

Een lay-outgedeelte wijzigen