Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor bewerking > Zoeken/vervangen uitvoeren
 

Zoeken/vervangen uitvoeren

Zoekt/vervangt gegevens volgens de opties in het dialoogvenster Opties Zoeken/vervangen uitvoeren.

Zie ook 

Opties 

Met dialoogvenster geeft aan of het dialoogvenster Resumé van Zoeken/vervangen moet worden weergegeven op het einde van de zoek-/vervangopdracht. Met dialoogvenster instellen op Uit voorkomt ook de weergave van het bevestigingsvenster wanneer de opdracht Alles vervangen wordt uitgevoerd.

Als u wilt dat de gebruiker criteria voor zoeken of vervangen kan invoeren, gebruikt u de Zoeken/vervangen openen scriptstap.

Kies bij Uitvoeren de actie die u wilt laten uitvoeren bij zoeken/vervangen:

Selecteer Volgende zoeken als u een vermelding van de zoekterm wilt zoeken.

Selecteer Vervangen en Zoeken als u een vermelding van de zoekterm wilt zoeken en wilt vervangen en daarna de volgende vermelding wilt zoeken wanneer het script opnieuw wordt uitgevoerd.

Selecteer Vervangen als u de gemarkeerde tekst die overeenkomt met de zoekterm wilt vervangen door de vervangende term. Bij de actie Vervangen moet u de scriptstap Zoeken/vervangen uitvoeren mogelijk koppelen met de Alles selecteren scriptstap.

Selecteer Alles vervangen als u alle vermeldingen van de zoekterm wilt zoeken en vervangen.

Met Zoeken naar geeft u de zoekterm op.

Met Vervangen door geeft u de tekst op die de gevonden zoektermen moet vervangen.

Met Richting geeft u de richting op waarin de zoek- en vervangopdracht records moet doorzoeken.

Wanneer u Identieke hoofdletters/kleine letters selecteert, wordt bij de uitvoering van de zoekopdracht rekening gehouden met de hoofdletters in de zoekterm.

Wanneer u Alleen hele woorden selecteert, worden de vermeldingen waarbij de zoekterm deel uitmaakt van een ander woord buiten beschouwing gelaten.

Wanneer u Alle records/verzoeken selecteert, wordt de zoekterm gezocht in alle records/verzoeken in de gevonden reeks.

Met Huidige records/verzoeken beperkt u de zoekopdracht tot de huidige record/het huidige verzoek.

Wanneer u Alle velden selecteert, wordt in elk veld in de lay-out gezocht.

Met Huidig veld beperkt u de zoekopdracht tot het actieve veld. U kunt de Ga naar veld scriptstap gebruiken om het veld te selecteren voordat de zoek/vervangopdracht is uitgevoerd.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Als 'Zoeken/vervangen uitvoeren' geen gegevens vindt die overeenkomen met de zoekterm, wordt geen fout gegeven.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript vervangt in alle records tekst in het veld Herbestellingsniveau die overeenkomt met de zoekcriteria, zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.

Ga naar veld [Producten::Herbestellingsniveau]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; 1; 3; Alles vervangen]

Voorbeeld 2 

Met dit voorbeeldscript gaat u naar de volgende vermelding van de productnaam in het veld Beschrijving.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u de huidige productnaam in het veld Beschrijving zoeken?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Ga naar veld [Producten::Beschrijving]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; Producten::Naam; Volgende zoeken]
End If

Voorbeeld 3 

Dit voorbeeldscript vervangt specifieke termen in het huidige veld door recordgegevens.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u tijdelijke termaanduidingen vervangen door recordgegevens?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; "[NAAM]"; Klanten::Naam; Alles vervangen]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; "[BEDRIJF]"; Klanten::Bedrijf; Alles vervangen]
Zoeken/vervangen uitvoeren [Met dialoogvenster: Uit; "[ADRES]"; Klanten::Adres; Alles vervangen]
End If

Verwante onderwerpen 

Substitute functie

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)