Bestanden delen in een netwerk > Gedeelde bestanden openen als een client
 

Gedeelde bestanden openen als een client

Wanneer een bestand door de host is geopend en via FileMaker Network wordt samengebruikt, krijgt u toegang tot het bestand als client.

Zo opent u een gedeeld bestand als client:

1. Kies Bestand > Hosts > Hosts tonen.

Of kies Bestand > Hosts en kies vervolgens een favoriete host in het menu.

Als in het dialoogvenster ‘Hosts’ geen hosts worden weergegeven, klikt u op de pijl (Windows) of Toon (macOS) naast Lokaal.

Om een host te vinden, typt u enkele tekens van de hostnaam in het zoekvak voor hosts of scrolt u.

2. Klik op een hostnaam om de beschikbare bestanden op die host te zien.

De bestanden verschijnen rechts in het dialoogvenster.

Om een bestand te vinden, typt u enkele tekens van de bestandsnaam in het zoekvak voor bestanden of scrolt u.

Klik op Knop voor bestandspad in netwerk of Knop Host toevoegen om te wijzigen hoe bestanden worden weergegeven.

3. Om een bestand te openen, selecteert u de bestandsnaam en klikt u op OK.

Voer een accountnaam en wachtwoord in als u hierom wordt gevraagd. Als u een account bij een OAuth-identiteitsprovider hebt, kiest u de provider en voert u vervolgens uw accountgegevens in op de webpagina van de provider. Gebruik de volledig gekwalificeerde domeinnaam van de host (bijvoorbeeld host.domein.com). Raadpleeg Bestanden openen die met een wachtwoord zijn beveiligd.

Zo opent u een gedeeld bestand als een client via een bestandspad in het netwerk:

1. Kies Bestand > Hosts > Hosts tonen.

2. Klik in het dialoogvenster ‘Hosts’ op Pictogram van open hangslot.

3. Bij Bestandspad in netwerk voert u het adres en de bestandsnaam van het gedeelde bestand in deze structuur in:

fmnet:/adres/bestandsnaam

Bijvoorbeeld:

een IPv4-adres: fmnet:/192.168.10.0/Mijn adressen

een IPv6-adres: fmnet:/[2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]/Mijn adressen

een DNS-naam: fmnet:/host.domein.com/Mijn adressen

Merk op dat fmnet:/ één enkele schuine streep gebruikt.

Zo voegt u een lokale host toe als een favoriet:

Klik rechts op een hostnaam in de lijst met lokale hosts en kies Favoriet toevoegen.

Zo kunt u een host toevoegen of bewerken:

1. Voer een van de volgende handelingen uit:

Als u een favoriete host wilt toevoegen die niet in de lijst met lokale hosts voorkomt, klikt u op Knop Tegels naast het zoekvak voor hosts.

Als u een favoriete host wilt bewerken, dubbelklikt u op de hostnaam in de lijst met favoriete hosts. (Of klik rechts op de hostnaam en kies Favoriet bewerken.)

2. In het geopende dialoogvenster voert u bij Internetadres van host het IP-adres of de domeinnaam van de host in.

Voer IP-adressen in de volgende opmaken in:
IPv4: 192.168.10.0
IPv6: [2001:0DB8:85A3:08D3:1319:8A2E:0370:7334]

Gebruik voor domeinnamen de structuur host.domein.com

3. (optioneel) Typ bij Naam van favoriete host een naam voor de host.

Als u geen naam invoert, wordt alleen het internetadres van de host weergegeven in het dialoogvenster ‘Hosts’.

Zo verwijdert u een favoriete host:

Klik rechts op de hostnaam in de lijst met favoriete hosts en kies Favoriet verwijderen.

Opmerkingen 

Wanneer u een gehost bestand opent, ziet u mogelijk een hangslotpictogram dat het beveiligingsniveau van de verbinding met de host aangeeft. Raadpleeg Hangsloten van beveiliging.

U kunt een eigen pictogram kiezen om een bestand voor te stellen. Raadpleeg Bestandsopties instellen.

Verwante onderwerpen 

Werken met favoriete bestanden en hosts

Bestanden openen en sluiten

Voorkeuren voor toegestane hosts instellen