Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > URL openen
 

URL openen

Zorgt ervoor dat de gebruiker een URL kan openen.

Zie ook 

Opties 

Met dialoogvenster geeft aan of het dialoogvenster Opties voor "URL openen" moet worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd.

Met URL kunt u de URL typen of uw URL op basis van een berekening maken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

'URL openen' biedt ondersteuning voor de URL-typen http, https, ldap, ldaps, ftp, file en mailto via het programma dat voor elk URL-type is geregistreerd in het besturingssysteem. Als de URL bijvoorbeeld met http begint, opent FileMaker Pro Advanced de webbrowser van de gebruiker en wordt de URL verwerkt.

Als de opgegeven URL spaties of andere speciale tekens bevat, vervangt u de tekens door de overeenkomstige gecodeerde waarden die zijn vereist voor geldige URL's. Vervang bijvoorbeeld "@" door "%40".

Opmerking  FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor het protocol file://.

Voorbeeld 1 

Met het volgende voorbeeldscript wordt de webbrowser van de gebruiker geopend en wordt de homepage van FileMaker, Inc. weergegeven.

URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "http://www.filemaker.com/nl/"]

Voorbeeld 2 

Met het volgende script wordt Windows Kladblok geopend en wordt het bestand Mijn_bestand.txt in de hoofdmap van de vaste schijf van de gebruiker geopend.

URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "file://c:/Mijn_bestand.txt"]

Voorbeeld 3 

Met het volgende voorbeeldscript wordt het standaard e-mailprogramma gestart, wordt een nieuwe e-mail geopend en wordt de waarde van het veld E-mailadres gebruikt om het bericht te adresseren.

URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "mailto:" & Klanten::E-mail]

Voorbeeld 4 

Dit voorbeeldscript opent een gedeeld FileMaker Pro Advanced-bestand dat op een ander systeem wordt uitgevoerd.

URL openen [Met dialoogvenster: Uit; "fmp://account:wachtwoord@host/database"]
#waarbij "account" de FileMaker Pro Advanced-accountnaam is, "wachtwoord" het wachtwoord voor de account, "host" een DNS-vermelding, IPv4-adres of IPv6-adres voor het systeem waar het bestand is opgeslagen en "database" de FileMaker Pro Advanced-bestandsnaam is.

Belangrijk  De accountnaam en de wachtwoordgegevens die worden ingevoerd in een scriptstap URL openen zijn zichtbaar voor gebruikers met toegangsprivileges om scripts te bewerken en deze gegevens zijn dan ook niet veilig.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)