Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor het openen van menuopdrachten > Containers beheren openen
 

Containers beheren openen

Opent het dialoogvenster Containers beheren.

Zie ook 

Opties 

Geen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Nee 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 12.0

Beschrijving 

Deze scriptstap opent het dialoogvenster 'Containers beheren' waarin de gebruiker miniatuurinstellingen en externe locaties voor containerinhoud kan beheren. Deze scriptstap doet hetzelfde als wanneer u achtereenvolgens Bestand > Beheren > Containers kiest.

Opmerkingen 

U kunt deze scriptstap alleen uitvoeren als aan u de privilegeset Volledige toegang is toegewezen. Als u gebruikers zonder volledige toegangsprivileges deze scriptstap wilt laten uitvoeren, klikt u met de rechtermuisknop op het huidige script in het scriptvenster en kiest u Volledige toegangsprivileges verlenen.

Zie Bestanden delen in een netwerk voor meer informatie wanneer u wijzigingen wilt aanbrengen in schema's in gedeelde databases.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript geeft een aangepast dialoogvenster weer waarin de gebruiker wordt gevraagd of deze instellingen voor miniaturen wil bewerken en opent vervolgens het dialoogvenster ‘Containers beheren’.

Aangepast dialoogvenster tonen ["Wilt u instellingen voor miniatuurbeelden in containervelden wijzigen?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
Containers beheren openen
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)