Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptactiveringen > BijVerlatenObject
 

BijVerlatenObject

Voert een script uit wanneer een actief object wordt verlaten doordat:

een gebruiker met de Tab-toets naar een ander object gaat

een gebruiker op een ander object klikt

een scriptstap probeert een ander object het actieve object te maken

een gebruiker een dialoogvenster wil openen dat er normaal voor zou zorgen dat het veld wordt verlaten

een gebruiker wil bewegen tussen rijen in een portaalobject

een gebruiker wil bewegen tussen herhalingen in een herhalend veld.

Wanneer wordt het script uitgevoerd

Voordat de gebeurtenis is verwerkt.

De modi waarin de activering kan worden gebruikt

Modi Bladeren en Zoeken.

Resultaat

U kunt de Script afsluiten scriptstap in het geactiveerde script gebruiken om Waar of Onwaar als resultaat te geven.

Waar: De gebeurtenis die het script activeerde, gaat verder.

Onwaar: De gebeurtenis die het script activeerde, is geannuleerd.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 10.0

Opmerkingen 

In FileMaker WebDirect wordt deze scriptactivering niet in werking gezet wanneer deze aan een web viewer is toegewezen.

De activering wordt in werking gezet ongeacht hoe het object is opgemaakt.

Als het object is ingesteld om geen invoer toe te staan, kan het script alleen worden geactiveerd als het object is geselecteerd met een scriptstap.

De BijToegangObject scriptactivering, de scriptactivering ‘BijVerlatenObject’ en BijToetsaanslagObject scriptactivering kunnen in werking worden gezet wanneer ze toegewezen aan resumé- en berekeningvelden zijn toegewezen.

Als u op een andere portaalrij klikt, zet u eerst de scriptactivering ‘BijVerlatenObject’ in werking die is ingesteld op de rij die wordt verlaten en vervolgens de BijToegangObject scriptactivering voor de nieuwe rij. Net als bij BijVerlatenObject-scriptactiveringen die zijn toegewezen aan andere objecten, wordt de scriptactivering in werking gezet voor de afsluiting, en het script bepaalt of de afsluiting succesvol is op basis van het resultaat van het script.

Bladeren maakt het object niet actief en zet deze scriptactivering niet in werking.

Zie Acties die geen scriptactiveringen in werking zetten voor een lijst met acties die deze scriptactivering niet in werking zetten.

BijVerlatenObject zal niet worden geactiveerd vanuit een portaal dat zich in de zoekmodus bevindt.

Verwante onderwerpen 

Scriptactiveringen instellen

Scriptactiveringen instellen voor lay-outs

Scriptactiveringen instellen voor objecten