Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Getalfuncties
 

Getalfuncties

Getalfuncties worden gebruikt om numerieke gegevens te bewerken.

Klik op een functienaam voor meer informatie.

 

Deze functie

Geeft dit als resultaat

Abs

De absolute waarde van een getal.

Ceiling

Een getal naar boven afgerond tot op het eerste geheel getal.

Combination

Het aantal unieke manieren waarop items van aantalKeuzes kunnen worden gekozen uit een reeks van Grootte.

Div

De volgende laagste geheel-getalwaarde nadat een getal door deler is gedeeld.

Exp

De waarde van de constante e tot de macht van een getal.

Factorial

De factor van een getal die stopt bij 1 of bij het optionele aantalFactoren.

Floor

Een getal naar beneden afgerond tot op het eerste geheel getal.

Int

Het 'geheel getal'-gedeelte van een onafgerond getal.

Lg

De logaritme (grondtal 2) van een getal.

Ln

De natuurlijke logaritme (grondtal e) van een getal.

Log

De gewone logaritme (grondtal 10) van een getal.

Mod

De rest nadat een getal is gedeeld door een deler.

Random

Een getal tussen 0 en 1, inclusief 0 maar exclusief 1.

Round

Een getal afgerond tot op de opgegeven precisie (het aantal decimalen).

SetPrecision

Elke rekenkundige functie met een precisie van 16 tot 400 cijfers achter de komma.

Sign

-1 wanneer een getal negatief is, 0 wanneer het nul is en 1 wanneer het positief is.

Sqrt

De vierkantswortel van een getal.

Truncate

Een getal afgekapt tot op het opgegeven aantal decimalen.

Verwante onderwerpen 

Functies

Formules