Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Getalfuncties > Mod
 

Mod

Geeft als resultaat de rest nadat een getal is gedeeld door een deler.

Opmaak 

Mod (getal;deler)

Parameters 

getal - een numerieke uitdrukking of een veld dat een numerieke uitdrukking bevat

deler - een numerieke uitdrukking of een veld dat een numerieke uitdrukking bevat

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Gebruik de Mod-functie bij het converteren van maateenheden, zoals van minuten naar uren, om het aantal resterende eenheden te verkrijgen.

Voorbeeld 1 

Berekent 210 gedeeld door 4, met een rest van 2.

Mod (210;4) geeft als resultaat 2.

Voorbeeld 2 

Converteert de uren van een 24-uursnotatie naar een 12-uursnotatie. Wanneer het veld 24uTijd 16 bevat:

Mod (24uTijd;12) geeft als resultaat 4.

Voorbeeld 3 

Converteert een aantal maanden in een aantal jaren en een resterend aantal maanden. Wanneer het veld AantalMaanden 31 bevat:

Int (AantalMaanden / 12 ) & " jaren, " & Mod ( AantalMaanden ; 12 ) & " maanden" geeft als resultaat 2 jaar, 7 maanden.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules