Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > Min
 

Min

Geeft als resultaat de kleinste geldige, niet-lege waarde in een veld.

Opmaak 

Min (veld{;veld...})

Parameters 

veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld of een reeks niet-herhalende velden geeft.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal, datum, tijd of tijdstempel

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Veld kan zijn:

een herhalend veld (HerhalendVeld).

een veld in overeenkomende gerelateerde records opgegeven met (tabel::veld), ongeacht of deze records wel of niet in een portaal verschijnen.

verschillende niet-herhalende velden in een record (veld1;veld2;veld3...).

overeenkomende herhalingen van herhalende velden in een record (HerhalendVeld1;HerhalendVeld2;HerhalendVeld3), mits het resultaat wordt gegeven met minstens hetzelfde aantal herhalingen.

meerdere velden in de eerste overeenkomende record opgegeven met (tabel::veld1;tabel::veld2;...). U kunt velden opnemen uit verschillende tabellen (tabel 1::veld A;tabel 2::veld B...).

Opmerkingen 

Wanneer een veld waarnaar verwezen wordt een herhalend veld is, geeft de functie Min als resultaat de minimale waarde in het eerste herhalende veld, daarna de minimale waarde in het tweede herhalende veld, enzovoort.

Als de parameters verschillende gegevenstypen zijn, converteren de functies Min en Max alle parameters naar getallen alvorens ze te vergelijken. Als alle parameters tekst zijn, vergelijken deze functies de parameters als tekst.

Voorbeeld 1 

Een tabel Contracten heeft een portaal dat de voor elk contract uitgebrachte biedingen weergeeft.

Min(Biedingen::Prijs) geeft als resultaat het laagste bod dat voor een contract is uitgebracht.

Voorbeeld 2 

In de volgende voorbeelden:

bevat Veld1 twee herhalingen met de waarden 1 en 2.

bevat Veld2 vier herhalingen met de waarden 5, 6, 7 en 8.

bevat Veld3 de waarde 6.

Min(Veld2) geeft als resultaat 5 wanneer de berekening geen herhalend veld is.

Min(Veld1;Veld2;Veld3) geeft als resultaat 1, 2, 7, 8 wanneer de berekening een herhalend veld is.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules