Lay-outs en rapporten maken en beheren > Werken met velden in een lay-out > Samenvoegvelden in een lay-out plaatsen
 

Samenvoegvelden in een lay-out plaatsen

Gebruik samenvoegvelden om veldgegevens en tekst te combineren in documenten zoals standaardbrieven, etiketten, enveloppen en contracten. U maakt samenvoegvelden in tekstblokken, waardoor u statische tekst en veldgegevens samen kunt gebruiken.

De grootte van samenvoegvelden wordt aangepast aan de hoeveelheid tekst in het veld voor elk record. Bijvoorbeeld:

Wanneer het veld <<Voornaam>> zich tussen de tekst Beste en een komma bevindt (zoals in Beste <<Voornaam>>,), wordt in de modus Bladeren of Schermafdruk Beste Jeroen, weergegeven als het veld Voornaam de naam Jeroen bevat.

Wanneer een samenvoegveld zich op een aparte regel bevindt en het veld geen gegevens bevat (zoals een leeg veld Adresregel2 op een adresetiket), verwijdert FileMaker Pro Advanced de lege regel uit het tekstblok om de vormgeving van de tekst te verbeteren.

Opmerking  In de modus Bladeren kunt u in samenvoegvelden geen gegevens invoeren of bewerken. Voor de gegevensinvoer gebruikt u een andere lay-out die normale velden bevat waarin gegevens kunnen worden ingevoerd.

Zo plaatst u een samenvoegveld in een lay-out:

1. In de modus Lay-out:

als u een nieuw tekstblok wilt maken dat een samenvoegveld bevat, klikt u met de pijlaanwijzer op de positie waar u het tekstblok wilt weergeven

als u een samenvoegveld in een bestaand tekstblok wilt invoegen, klikt u op het tekstgereedschap Knop voor pictogram links en tekst rechts in de statusbalk en klikt u vervolgens in het tekstblok om de invoegpositie precies te plaatsen waar u het samenvoegveld wilt invoegen.

2. Kies Invoegen > Samenvoegveld.

3. Selecteer in het dialoogvenster Veld opgeven het veld dat u wilt invoegen.

Als u een veld in een gerelateerde tabel wilt kiezen, kiest u de tabel uit de lijst met tabellen boven de lijst met velden. Of kiest u Database beheren om een nieuw veld, een nieuwe relatie of een nieuwe tabel te maken.

4. Klik op OK.

In het tekstblok staat het veld tussen twee kleiner-dan-tekens (<<) en twee groter-dan-tekens (>>).

5. Kies of u wilt dat het samenvoegbestand is in- of uitgeschakeld voor snel zoeken. Raadpleeg Snel zoeken configureren voor meer informatie. Standaard worden samenvoegvelden in de zoekopdracht opgenomen.

Als een samenvoegveld is ingeschakeld voor snel zoeken, worden alleen de velden waarnaar wordt verwezen in het samenvoegveld opgenomen in de zoekopdracht. Als bijvoorbeeld het samenvoegveld Vertrek vanaf <<PlaatsVanVertrek>> is ingeschakeld voor snel zoeken, en een van de records de waarde New York bevat voor het veld PlaatsVanVertrek, levert de zoekopdracht New York de record op, maar levert de zoekopdracht Vertrek vanaf New York geen records op.

Zo verwijdert u een samenvoegveld:

Selecteer de veldnaam (samen met de symbolen << en >>) en druk vervolgens op Backspace of Delete.

Zo geeft u kenmerken voor een samenvoegveld op:

1. Klik in de modus Lay-out op het selectiegereedschap Knopgereedschap in de statusbalk.

2. Selecteer het tekstblok.

3. In het Infovenster:

Gebruik het tabblad Uiterlijk Popover-knopgereedschap om tekst op te maken; raadpleeg Tekst opmaken

Gebruik het tabblad Gegevens Knop voor alleen afbeelding om nummers, datums en tijden op te maken; raadpleeg Veldobjecten opmaken en instellen in de modus Lay-out

Opmerkingen 

Zo nodig kunt u interpunctie, spaties, regeleinden en tekst tussen samenvoegvelden invoegen. Zorg dat u geen extra tekens invoert binnen de symbolen << en >>.

U kunt een samenvoegveld direct in een tekstblok invoegen door de veldnaam te typen tussen twee kleiner-dan- en twee groter-dan-tekens, zoals hier is aangegeven: <<veld>>. Gebruik punthaken en geen enkele aanhalingstekens (« en ») omdat die niet zullen werken.

Als u een opmaak (zoals stijl, kleur of grootte) toepast op de inhoud van een tekstveld in de modus Bladeren, wordt die opmaak ook toegepast op een samenvoegveld dat is gebaseerd op dat tekstveld, zelfs als het samenvoegveld in een andere lay-out wordt gebruikt.

In de blader- en schermafdrukmodus wordt voor een tekstblok net zoveel tekst weergegeven en afgedrukt als er binnen de afmetingen van het tekstblok past. Aangezien samenvoegvelden vaak een variabele hoeveelheid gegevens weergeven, kan het zijn dat de inhoud van een tekstblok wordt afgekapt en mogelijk niet volledig wordt weergegeven. Zo nodig vergroot u het tekstblok zodat alle tekst wordt weergegeven. Zie De grootte en vorm van objecten wijzigen voor meer informatie over het vergroten van tekstblokken.

U kunt ook met een samenvoegvariabele gegevens weergeven. Raadpleeg Samenvoegvariabelen invoegen in een lay-out.