Lay-outs en rapporten maken en beheren > Een lay-out maken > Lay-outs beheren
 

Lay-outs beheren

1. Kies Bestand > Beheren > Lay-outs.

2. In het dialoogvenster Lay-outs beheren:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een nieuwe lay-out maken

Klik op Nieuw om de wizard Lay-out/rapport maken weer te geven. Raadpleeg Een lay-out maken.

Een lay-outmap maken

Klik op de pijl naast Nieuw en kies Map. Typ een mapnaam in het dialoogvenster Map bewerken. Een map verschijnt als een submenunaam in het venstermenu voor lay-outs.

Een map uit- of samenvouwen

Klik op de knop voor uit- of samenvouwen links van de mapnaam of druk op + of – (Windows) of pijl-rechts of pijl-links (macOS).

Andere instellingen van een lay-out hernoemen of wijzigen

Klik op Bewerken (of dubbelklik op een lay-out) om het dialoogvenster Lay-outinstelling weer te geven. Raadpleeg Lay-outs bewerken.

Een lay-out dupliceren, verwijderen of hernoemen

Raadpleeg Lay-outs dupliceren, verwijderen of hernoemen.

Een map hernoemen

Dubbelklik op de map om de naam ervan te wijzigen. Typ een nieuwe naam in het dialoogvenster Map bewerken.

Een map dupliceren

Selecteer de map en klik op Dupliceren. Alle lay-outs en submappen worden gedupliceerd.

Een lay-out in of uit een map plaatsen

Vouw de map uit (zie hierboven) om een lay-out in een map te plaatsen. Sleep de lay-out onder de uitgevouwen map. De lay-out verschijnt in het submenu van de map in het venstermenu voor lay-outs.

Om een lay-out uit een map te plaatsen, sleept u de lay-out boven de uitgevouwen map. Of sleep de lay-out onder het laatste item in de map en naar links.

Een map verwijderen

Selecteer de map die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen. Het verwijderen van een map kunt u niet ongedaan maken. De map en alle lay-outs en submappen erin worden verwijderd.

Een lay-out of map opnieuw rangschikken in de lijst en deze wijzigingen weergeven in het venstermenu voor lay-outs

Raadpleeg Lay-outs opnieuw ordenen in en uitsluiten van het venstermenu.

Mappen en hun inhoud op mapnaam weergeven

Kies in de lijst linksboven in het dialoogvenster een mapnaam.

Als u alle lay-outs wilt weergeven, kiest u Alles tonen.

De lijst met mappen en lay-outs op naam filteren

Typ in het vak rechtsboven in het dialoogvenster de naam van een map of lay-out of een deel van de naam. De lijst wordt gefilterd terwijl u typt: Wanneer u een lay-outnaam typt, wordt de lay-out in de lijst weergegeven en wanneer u een mapnaam typt, wordt de map met de lay-outs en submappen erin weergegeven.

Als u alle mappen en lay-outs wilt weergeven, wist u het vak.

Een lay-out openen in een documentenvenster

Selecteer de lay-out in de lijst en klik op Openen.

Een scheidingsteken maken om onderdelen te groeperen in het venstermenu voor lay-outs

Raadpleeg Lay-outs opnieuw ordenen in en uitsluiten van het venstermenu.

Opmerking  De badge op het pictogram Gereedschap voor groep selectievakjes naast een lay-outnaam geeft aan dat voor deze lay-out een scriptactivering voor lay-outs is ingesteld.

3. Als u een lay-out, map of scheidingsteken al dan niet wilt opnemen in het venstermenu voor lay-outs, selecteert u het selectievakje naast het onderdeel in de lijst en selecteert u In lay-outmenu's opnemen.

Wanneer u een lay-out maakt, wordt deze automatisch toegevoegd aan het venstermenu voor lay-outs.