Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > Lookup
 

Lookup

Geeft als resultaat de waarde die is opgegeven in het bronveld, met behulp van de relaties in de relatiegrafiek.

Opmaak 

Lookup (BronVeld{;FalenUitdrukking})

Parameters 

BronVeld - het veld waaruit de opzoekwaarde afkomstig is.

FalenUitdrukking - een uitdrukking.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Als het opzoeken mislukt, wordt het resultaat van de optionele FalenUitdrukking weergegeven.

Deze functie kan alleen toegang krijgen tot de inhoud van het BronVeld als de tabellen die het bronveld en het berekeningveld bevatten, gerelateerd zijn. Berekeningen die de functie Lookup gebruiken, worden niet gedwongen tot een niet-opgeslagen berekening.

Voorbeeld 1 

U hebt twee tabellen, Werknemers en Bedrijf, in een databasebestand die de gegevens bevatten die hieronder zijn weergegeven.

Tabel Werknemers

 

Bedrijfscode

Werknemer

100

Jan Smit

200

Pieter Wamel

300

Sanne Amerfoort

Tabel Bedrijf

 

Bedrijfscode

Bedrijfsnaam

Code

100

Apple

91234

100

Apple

82345

200

FileMaker

95054

De tabellen Werknemers en Bedrijf zijn gerelateerd door middel van het getalveld Bedrijfscode. De berekening Bedrijfsnaam = Lookup (Bedrijf::Bedrijfsnaam ; "Niet gevonden") die in de tabel Werknemers is gedefinieerd, geeft Apple als resultaat voor de eerste record, FileMaker voor de tweede record en Niet gevonden voor de derde record.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules