Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Mobiele functies > LocationValues
 

LocationValues

Geeft als resultaat de huidige lengte- en breedtegraad en hoogte van een iOS-apparaat waarop FileMaker Go wordt uitgevoerd, de nauwkeurigheid ervan, en de minuten sinds de waarden als resultaat zijn gegeven.

Opmaak 

LocationValues (nauwkeurigheid {; time-out})

Parameters 

nauwkeurigheid - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat; staat voor een afstand in meters.

time-out - een numerieke uitdrukking of een veld dat een getal bevat; staat voor de tijd die maximaal wordt gebruikt om de locatie op te halen. Wordt gemeten in seconden, de standaardwaarde is 60.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

Tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 12.0

Beschrijving 

Deze functie geeft als resultaat de huidige lengte- en breedtegraad en hoogte van een iOS-apparaat waarop FileMaker Go wordt uitgevoerd; de horizontale en verticale nauwkeurigheid van de als resultaat gegeven waarden; en het aantal minuten sinds de waarden als resultaat zijn gegeven. De locatie wordt verkregen via GPS, het mobiele-telefoonnetwerk of Wi-Fi.

Geeft als resultaat de huidige locatie van een apparaat in de volgende opmaak en slaat die op in het cachegeheugen.

latitude
longitude
hoogte (in meters)
horizontale nauwkeurigheid (+/- nauwkeurigheid in meters)
verticale nauwkeurigheid (+/- nauwkeurigheid in meters)
duur van waarde in minuten (0,2 staat voor 0,2 minuten of 12 seconden geleden)

U kunt de functie GetValue gebruiken om elk van de met een Return gescheiden waarden hierboven als resultaat te geven.

LocationValues haalt de locatiewaarden op tot de gevraagde nauwkeurigheid is bereikt of tot er een time-out optreedt. Als u het proces annuleert, geeft FileMaker Go als resultaat de meest nauwkeurige locatie in het cachegeheugen (indien opgeslagen). Als er geen locatie is ontvangen, geeft FileMaker Go een lege reeks als resultaat.

In FileMaker Pro Advanced geeft LocationValues een lege tekenreeks als resultaat.

Opmerkingen 

Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.

Om de accu te sparen en om te voorkomen dat steeds weer gegevens worden opgehaald, kunt u beter een groter getal voor nauwkeurigheid en een kleiner getal voor time-out opgeven.

Voorbeeld 1 

LocationValues (100 ; 40) geeft de volgende locatie voor een apparaat als resultaat:

37,406489
-121,983428
0,0545050
65
10
0,001236

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Functies

Formules

Location