Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Totaalfuncties > List
 

List

Geeft als resultaat een samengevoegde lijst van niet-lege waarden voor een of meer velden.

Opmaak 

List (veld{;veld...})

Parameters 

veld - elk gerelateerd veld, herhalend veld of elke reeks niet-herhalende velden; of een uitdrukking die als resultaat een veld, herhalend veld, een reeks niet-herhalende velden of een variabele geeft.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.5

Beschrijving 

Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.

Gebruik deze functie om een lijst met waarden als resultaat te geven voor:

één veld (tabel::veld) - geeft één resultaat voor alle herhalingen (indien aanwezig) voor dit veld voor alle overeenkomende gerelateerde records, ongeacht of deze records in een portaal voorkomen.

verscheidene velden en/of letterlijke waarden (tabel::veld1,constante,tabel::veld2...) - geven een apart resultaat voor elke herhaling van de berekening, voor elke corresponderende herhaling van de velden. Bij gerelateerde velden wordt alleen de eerste gerelateerde record gebruikt.

Opmerkingen 

Bij verwijzingen naar meerdere herhalende velden geeft de functie List als resultaat de lijst met waarden voor de eerste herhaling in de eerste herhaling van de berekening, daarna de lijst met waarden voor de tweede herhaling in de tweede herhaling, enzovoort.

Voorbeeld 1 

In de volgende voorbeelden:

bevat Veld1 wit.

bevat Veld2 zwart.

bevat Veld3 drie herhalingen met de waarden rood, groen en blauw.

Related::Veld4 verwijst naar drie records die 100, 200 en 300 bevatten.

$f1 bevat oranje¶paars.

List (Veld1; Veld2) geeft als resultaat:

wit

zwart

List (Veld3) geeft als resultaat:

rood

groen

blauw

List ($f1 ; Veld2) geeft als resultaat:

oranje

paars

zwart

List (Veld1; Veld2; Veld3 ; $f1) geeft als resultaat:

in de berekeningsherhaling 1:

wit

zwart

rood

oranje

paars

in de berekeningsherhaling 2:

groen

oranje

paars

in de berekeningsherhaling 3:

blauw

oranje

paars

List (Gerelateerd::Veld4) geeft als resultaat:

100

200

300

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules