Lay-outs en rapporten maken en beheren > Objecten tekenen en invoegen in een lay-out > Werken met de lay-outgereedschappen
 

Werken met de lay-outgereedschappen

Gebruik voor elk type object waarmee u werkt in de lay-outmodus de lay-outgereedschappen op de statusbalk.

Badge Lay-out/scriptactivering in het dialoogvenster Lay-outs beheren

 

Gereedschap

Naam van gereedschap

Verwante onderwerpen

Knopgereedschap

Selectiegereedschap

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

Knop voor pictogram links en tekst rechts

Tekstgereedschap

Tekst toevoegen aan een lay-out

Gegevens

Lijngereedschap

 

Lijngereedschap

Rechthoekgereedschap

 

Rechthoekgereedschap

Gereedschap voor afgeronde rechthoek

 

Gereedschap voor verborgen invoervak

Ovaalgereedschap

 

Schuifbesturingselementgereedschap

Gereedschap voor invoervak

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Schuifbesturingselementgereedschap

Gereedschap voor keuzelijst

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Tabbladbesturingselement-gereedschap

Gereedschap voor venstermenu

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Schuifbesturingselementgereedschap

Gereedschap voor groep selectievakjes

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Knop voor een schuifpaneel toevoegen

Gereedschap voor groep keuzerondjes

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Knop voor een schuifpaneel verwijderen

Gereedschap voor kalender met vervolgkeuzelijst

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Knop Ga naar het vorige paneel

Gereedschap voor verborgen invoervak

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Knop Ga naar het volgende paneel

Knopgereedschap

Een knop definiëren of wijzigen

Positie

Popover-knopgereedschap

Een popover toevoegen

Knopgereedschap

Knoppenbalkgereedschap

Een knoppenbalk definiëren of wijzigen

Popover-knopgereedschap

Tabbladbesturingselement-gereedschap

Een tabbladbesturingselement toevoegen

Knop voor tekst van label

Schuifbesturingselementgereedschap

Een schuifbesturingselement toevoegen

Knopgereedschap

Portaalgereedschap

Portalen maken om gerelateerde records weer te geven

Popover-knopgereedschap

Grafiekgereedschap

Grafieken maken van gegevens

Popover-badge

Web Viewer-gereedschap

Werken met Web Viewers in lay-outs

Knop Popover links

Veldgereedschap

Velden in lay-outs plaatsen en verwijderen

Knop Popover rechts

Gedeeltegereedschap

Een lay-outgedeelte toevoegen

Knop Popover boven

Gereedschap Opmaak kopiëren/plakken

Opmaakkenmerken in lay-outs kopiëren

Wanneer u een lay-out ontwerpt, kunt u eenmaal met een gereedschap werken, het gereedschap herhaaldelijk gebruiken of schakelen tussen het laatst gebruikte gereedschap en het selectiegereedschap.

Zo werkt u met lay-outgereedschappen:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een gereedschap eenmaal gebruiken

Klik op een gereedschap om het te selecteren.

De selectie van een gereedschap behouden of het gereedschap vergrendelen

Dubbelklik op een gereedschap.

Opmerking  U kunt een voorkeursinstelling opgeven om lay-outgereedschappen te vergrendelen. Raadpleeg Lay-outvoorkeuren instellen.

Schakelen tussen het laatst gebruikte gereedschap en het Selectiegereedschap Knopgereedschap

Druk op Ctrl-Enter of op Enter op het numerieke toetsenbord Windows) of druk op Enter (macOS).

Een gereedschap met een pijl selecteren

Windows: Klik op de pijl om extra gereedschap weer te geven en kies dan het gewenste gereedschap.

macOS: Houd het gereedschap ingedrukt om extra gereedschap weer te geven en kies dan het gewenste gereedschap.

Een object tekenen dat beperkt is tot een bepaalde hoek of vorm (bijvoorbeeld: een cirkel tekenen met het ovaalgereedschap of een vierkant tabbladbesturingselement maken)

Selecteer het gereedschap en druk op Ctrl (Windows) of Option (macOS) wanneer u het object in de lay-out maakt.

Een horizontale of verticale lijn maken

Selecteer het lijngereedschap en druk op Shift terwijl u de lijn in de lay-out tekent.

Verwante onderwerpen 

Paginanummers, datums of andere variabelen invoegen in een lay-out

Afbeeldingen in een lay-out invoegen

Werken met knoppen en knoppenbalken in lay-outs

Werken met velden in een lay-out

Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken

De statusbalk gebruiken