Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONListKeys
 

JSONListKeys

Geeft een lijst met objectnamen (sleutels) of array-indexen in JSON-gegevens voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.

Opmaak 

JSONListKeys (json ; SleutelOfIndexOfPad)

Parameters 

json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.

SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 16.0

Opmerkingen 

Elke waarde die als resultaat wordt gegeven, behalve de laatste, eindigt met een terugloopteken.

Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".

Voorbeeld 1 

Haalt de namen van alle objecten in de root van het JSON-object op.

JSONListKeys( "{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33}", "" ) geeft als resultaat a¶b¶c.

Voorbeeld 2 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de indexen van alle elementen in de array in het "product"-object.

JSONListKeys ($$JSON ; "bakkerij.product") geeft als resultaat 0¶1¶2.

Voorbeeld 3 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de sleutels van alle elementen in het eerste "product"-object in de array op.

JSONListKeys ($$JSON ; "bakkerij.product[0]") geeft als resultaat category¶id¶name¶price¶special¶stock.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

Werken met de JSON-functies