Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > JSONGetElement
 

JSONGetElement

Vraagt JSON-gegevens op voor een element dat is opgegeven door een objectnaam, een array-index of een pad.

Opmaak 

JSONGetElement (json ; SleutelOfIndexOfPad)

Parameters 

json - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-object of een array bevat.

SleutelOfIndexOfPad - een tekstuitdrukking of een veld dat een JSON-objectnaam (sleutel), een array-index of een pad opgeeft. Raadpleeg Werken met de JSON-functies.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 16.0

Beschrijving 

Als de JSON-waarde bij SleutelOfIndexOfPad een getal of een logische waarde is, geeft deze functie als resultaat een getal; in het andere geval geeft deze tekst als resultaat.

Opmerkingen 

Deze functie wordt niet ondersteund in runtime-oplossingen en geeft als resultaat "?".

Voorbeeld 1 

JSONGetElement ("{ \"a\" : 11, \"b\" : 22, \"c\" : 33 }" ; "b") geeft als resultaat 22 als een getal.

Voorbeeld 2 

JSONGetElement ("[ true, false, true]" ; 1) geeft als resultaat 0 (onwaar) als een getal.

Voorbeeld 3 

Haalt uit de Voorbeeld van JSON-gegevens van de $$JSON-variabele de waarde van het "naam"-object van het tweede "product"-object in de array op.

JSONGetElement ($$JSON ; "bakkerij.product[1]naam") geeft als resultaat Chocoladecake als tekst.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

Werken met de JSON-functies