Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Logische functies > IsEmpty
 

IsEmpty

Geeft als resultaat 1 (waar) als een veld leeg is of als andere fouten optreden; in het andere geval is het resultaat 0 (onwaar).

Opmaak 

IsEmpty (veld)

Parameters 

veld - een veldnaam, tekstuitdrukking of numerieke uitdrukking

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Deze functie geeft als resultaat 1 (waar) als een veld leeg is, als een gerelateerd veld, gerelateerde tabel, relatie of bestand ontbreekt, of als een andere fout optreedt. Anders is het resultaat 0 (onwaar).

Bij containervelden geeft deze functie als resultaat 0 (onwaar) als het veld een bestand bevat. Gebruik de GetContainerAttribute functie om te bepalen of een bestand in een containerveld leeg is.

Voorbeeld 1 

IsEmpty (Bestelnummer) geeft als resultaat 1 als het veld Bestelnummer leeg is.

Voorbeeld 2 

If (IsEmpty (Achternaam) ; "Ongeldige record" ; "") geeft de tekst Ongeldige record weer als het veld Achternaam leeg is. Bevat het veld Achternaam wel een naam, dan verschijnt er niets.

Voorbeeld 3 

IsEmpty (Betalingen::Betalingsdatum) geeft als resultaat 1 als de tabel Betalingen bijvoorbeeld is verplaatst of hernoemd.

Voorbeeld 4 

IsEmpty ("tekst") geeft als resultaat 0.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules