Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Afbeelding invoegen
 

Afbeelding invoegen

Importeert een afbeelding uit een ander bestand in het huidige containerveld.

Zie ook 

Opties 

Met Alleen een verwijzing opslaan geeft u aan dat FileMaker Pro Advanced alleen een koppeling naar het grafische bestand moet bewaren en niet het gehele bestand. Met deze optie beperkt u wel de grootte van het FileMaker Pro Advanced-bestand, maar als u de afbeelding verplaatst of verwijdert, kan die niet meer worden weergegeven in FileMaker Pro Advanced.

Bronbestand opgeven identificeert het bestand dat de afbeelding bevat. Het bestandspad moet beginnen met image, imagemac of imagewin. Raadpleeg Bestandspaden maken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

U moet een veld opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert.

Als ‘Afbeelding invoegen’ wordt uitgevoerd en u geen bestandsnaam hebt opgegeven met de optie Bronbestand opgeven, verschijnt in FileMaker Pro Advanced een dialoogvenster waarin de gebruiker het te importeren bestand kan selecteren en er een schermafdruk van kan weergeven.

Opmerkingen 

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Alleen een verwijzing opslaan of Bronbestand opgeven.

Als er geen actief containerveld is in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap ‘Afbeelding invoegen’ een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get (LaatsteFout) functie.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar het veld ‘Afbeelding’ en voegt een afbeelding in met het relatieve pad image:Foto’s/Mobiele telefoon.png.

Ga naar veld [Producten::Afbeelding]
Afbeelding invoegen ["Mobiele telefoon.png"]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Gegevens gebruiken in containervelden