Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Invoegen uit laatst bezochte
 

Invoegen uit laatst bezochte

Plakt gegevens uit de laatste actieve record in het opgegeven veld van de huidige record of in de zoekopdracht.

Zie ook 

Opties 

Als u Gehele inhoud selecteren inschakelt, wordt de inhoud van een veld vervangen. Als u deze optie niet inschakelt, voegt de scriptstap Invoegen uit laatst bezochte het resultaat in bij het invoegpunt of achter de bestaande gegevens in het veld.

Met Ga naar doelveld geeft u het veld op waarin u de inhoud wilt plakken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Gebruik deze scriptstap om consistentie te garanderen en de gegevensinvoer te automatiseren. De actieve record is de laatste record waarop FileMaker Pro Advanced een bewerking heeft uitgevoerd, zoals het plakken van tekst in of verplaatsen van tekst naar een veld met de Ga naar veld scriptstap.

Opmerkingen 

Als het opgegeven veld niet voorkomt in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap ‘Invoegen uit laatst bezochte’ een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get (LaatsteFout) functie.

Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.

Voorbeeld 1 

Met dit voorbeeldscript maakt u een nieuwe record en voegt u de naam van de klant in uit de laatst weergegeven record.

Nieuwe record/nieuw verzoek
Invoegen uit laatst bezochte [Facturen::Naam klant]

Voorbeeld 2 

Voegt de waarde uit het veld 'Naam klant' van de laatst bezochte record in een zoekopdracht in, wacht tot de gebruiker wijzigingen heeft aangebracht en voert vervolgens de zoekopdracht uit.

Ga naar Zoeken [Onderbreken: Uit]
Invoegen uit laatst bezochte [Facturen::Naam klant]
Script onderbreken/hervatten [Onbeperkt]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]

Verwante onderwerpen 

Veld instellen scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)