Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Invoegen uit index
 

Invoegen uit index

Plakt een waarde uit de index in een veld.

Zie ook 

Opties 

Als u Gehele inhoud selecteren inschakelt, wordt de inhoud van een veld vervangen. Als u deze optie niet inschakelt, voegt de scriptstap Invoegen uit index het resultaat in bij het invoegpunt of achter de gegevens in het veld.

Met Ga naar doelveld kunt u het veld opgeven waarin u de indexwaarde wilt plakken. Het veld dat u opgeeft, mag van elk willekeurig type zijn.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Deze scriptstap toont de index van het actieve veld. U kunt Invoegen uit index in zowel de bladermodus als de zoekmodus gebruiken.

FileMaker Pro Advanced geeft het dialoogvenster ‘Index tonen’ weer zodat de gebruiker een waarde kan selecteren. Deze methode promoot een consistente gegevensinvoer en juiste spelling. U kunt bij deze scriptstap een veld opgeven en de volledige inhoud van het veld selecteren.

FileMaker Pro Advanced gebruikt de laatste selectie voor de optie Afzonderlijke woorden tonen in het dialoogvenster ‘Index tonen’ (in het script wordt die selectie niet bewaard).

Opmerkingen 

Als het opgegeven veld niet voorkomt in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap Invoegen uit index een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get (LaatsteFout) functie.

Als u indexering voor een veld hebt uitgeschakeld en de optie Automatisch indices maken indien nodig hebt uitgeschakeld, wordt de index niet weergegeven en wordt een foutcode als resultaat gegeven. Zie Veldindexeringsopties definiëren voor meer informatie over het indexeren van velden.

Voorbeeld 1 

In dit voorbeeld wordt de index van een veld weergegeven in de zoekmodus, zodat de gebruiker een bestaande waarde kan selecteren.

Ga naar Zoeken [Onderbreken: Aan]
Invoegen uit index [Klanten::Bedrijf]
Zoekopdracht uitvoeren [ ]

Verwante onderwerpen 

Veld instellen scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)