Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Huidige tijd invoegen
 

Huidige tijd invoegen

Plakt de huidige systeemtijd in een veld of een variabele.

Zie ook 

Opties 

Met Gehele inhoud selecteren wordt de inhoud van een veld of een variabele vervangen. Als u deze optie niet selecteert:

Bij een veld wordt alleen het geselecteerde deel van het actieve veld vervangen of worden gegevens bij de invoegpositie ingevoegd. Het invoegpunt bevindt zich standaard aan het eind van de gegevens in het veld.

Bij een variabele zonder containergegevens worden gegevens op het einde van de huidige waarde van de variabele ingevoegd. Bij een variabele met containergegevens wordt de inhoud van de variabele vervangen.

Met Doel geeft u het veld op waarin u de tijd wilt plakken of geeft u de variabele op die u wilt instellen. Als de variabele niet bestaat, maakt deze scriptstap die (raadpleeg Variabelen gebruiken).

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

U moet een doelvariabele opgegeven, een doelveld in de huidige lay-out opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert. Als Doel niet is opgegeven, worden de gegevens in het actieve veld geplaatst. Anders geeft deze scriptstap als resultaat een foutcode die met de Get (LaatsteFout) functie kan worden vastgelegd.

Opmerkingen 

Als u handmatig veldgegevens selecteert voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, wordt de scriptstap uitgevoerd alsof u niets selecteerde. Als u veldgegevens wilt selecteren voordat u deze scriptstap uitvoert in FileMaker WebDirect, gebruikt u de Selectie instellen scriptstap.

Voorbeeld 1 

Met dit voorbeeldscript gaat u naar de lay-out E-mailgeschiedenis, voegt u de actuele tijd in het veld Laatst verzonden in en gaat u naar de oorspronkelijke lay-out.

Ga naar lay-out ["E-mailgeschiedenis"]
Huidige tijd invoegen [Selecteren; E-mails::Laatst verzonden]
Ga naar lay-out [originele lay-out]

Verwante onderwerpen 

Veld instellen scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)