Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor velden > Audio/video invoegen
 

Audio/video invoegen

Importeert een audio- of videobestand, of een bestandsverwijzing, in de huidige interactieve container.

Zie ook 

Opties 

Met Alleen een verwijzing opslaan geeft u aan dat FileMaker Pro Advanced alleen een koppeling naar een audio- of videobestand in het containerveld moet bewaren en niet het bestand zelf. Hiermee beperkt u de grootte van het FileMaker Pro Advanced-bestand, maar daar staat tegenover dat het bestand waarnaar wordt verwezen niet meer kan worden weergegeven in FileMaker Pro Advanced als u dat verplaatst of verwijdert.

Met Bronbestand opgeven geeft u het audio- of videobestand op dat u wilt invoegen in de interactieve container. Het bestandspad moet beginnen met movie, moviemac of moviewin. Raadpleeg Bestandspaden maken.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 12.0

Beschrijving 

U moet een veld opgeven, in een veld klikken of de Ga naar veld scriptstap gebruiken voordat u deze scriptstap uitvoert.

Als Audio/video invoegen wordt uitgevoerd en u geen bestandsnaam hebt opgegeven met de optie Bronbestand opgeven, verschijnt er in FileMaker Pro Advanced een dialoogvenster waarin de gebruiker het te importeren bestand kan selecteren en er een schermafdruk van kan weergeven.

Opmerkingen 

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de opties Alleen een verwijzing opslaan of Bronbestand opgeven.

Als er geen actief containerveld is in de lay-out waarop het script wordt uitgevoerd, geeft de scriptstap Audio/video invoegen een foutcode die kan worden opgevraagd met de Get (LaatsteFout) functie.

Deze scriptstap werkt alleen voor interactieve containers. Raadpleeg Opmaak opgeven voor containervelden voor meer informatie.

Zie Gegevens gebruiken in containervelden voor een lijst van ondersteunde mediatypen.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar het veld ‘Media’ en voegt een audiobestand in met het relatieve pad movie:Audio/Muziek.mp3.

Ga naar veld [Klanten::Media]
Audio/video invoegen ["Muziek.mp3"]

Voorbeeld 2 

Met dit voorbeeldscript voegt u in het actieve containerveld een verwijzing in naar het mediabestand dat is opgegeven in het veld Naam media.

Variabele instellen [$MEDIAPAD; Waarde: Get (Documentpad) & Producten::Naam media]
Audio/video invoegen [Verwijzing ; "$MEDIAPAD"]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)