Gegevens opslaan, importeren en exporteren > Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren > Een map met bestanden in één keer importeren
 

Een map met bestanden in één keer importeren

FileMaker Pro Advanced kan in één bewerking een map met bestanden importeren. Bijvoorbeeld: in plaats van verschillende afbeeldings-, PDF- of audio-/video-bestanden één voor één in te voegen, kunt u ze allemaal tegelijk importeren. U kunt ook een map met tekstbestanden importeren, wat sneller is dan de inhoud van elk bestand te kopiëren en te plakken.

FileMaker Pro Advanced kan afbeeldingen, audio-/videobestanden of PDF-bestanden importeren die u kunt invoegen met de opdrachten ‘Afbeelding invoegen’, ‘Audio/video invoegen’ en ‘PDF invoegen’ (voor ondersteunde indelingen van afbeeldingen en audio/video raadpleegt u Gegevens gebruiken in containervelden). Tekstbestanden moeten bestanden zijn van het type "alleen tekst" en moeten de extensie .txt hebben of van een bestandstype TEXT zijn.

U kunt een map met afbeeldingsbestanden importeren in een containerveld, een map met audio-/video- of PDF-bestanden in een interactieve container, of een map met tekstbestanden importeren in een tekst-, getal-, datum-, tijd-, tijdstempel- of containerveld. U kunt niet alleen de inhoud van het bestand importeren maar ook informatie over elk bestand: De bestandsnaam, het bestandspad en een kleinere miniatuurafbeelding (alleen voor afbeeldings- en filmbestanden).

Zo importeert u een map met bestanden:

1. Open het FileMaker Pro Advanced-bestand waarin u een map met bestanden wilt importeren.

U hebt een bestaand FileMaker Pro Advanced-bestand nodig waarin u een map met bestanden kunt importeren. FileMaker Pro Advanced zet de geïmporteerde gegevens niet om in een nieuw bestand.

2. Als u bestaande of overeenkomende records bijwerkt, maakt u een reservekopie van het doelbestand waarin u importeert.

Belangrijk  Wanneer bestaande of overeenkomende records worden bijgewerkt, worden gegevens in het doelbestand overschreven. Dit kan niet ongedaan worden gemaakt. Kies Bestand > Kopie opslaan als om een reservekopie van het doelbestand te maken. U kunt dit alleen voor een lokaal bestand doen (een bestand dat op uw computer staat). Zorg ervoor dat u een goede kennis hebt van de manier waarop records worden bijgewerkt. Raadpleeg Gegevens in FileMaker Pro Advanced importeren.

3. Als het doelbestand meerdere tabellen bevat, gebruikt u het venstermenu voor lay-outs om een lay-out weer te geven die records weergeeft uit de tabel waarin u gegevens wilt importeren.

4. Als u bestaande of overeenkomende records bijwerkt, doet u het volgende voordat u begint te importeren. (Als u nieuwe records toevoegt, gaat u verder met de volgende stap.)

Als u bestaande records in het bestand bijwerkt, controleert u of de gevonden reeks alleen de records bevat die u wilt vervangen. Sorteer de records (bijvoorbeeld op bestandsnaam), zodat u zeker weet dat de geïmporteerde gegevens de correcte records in het doelbestand vervangen.

Als u overeenkomende records in het bestand bijwerkt, zorg er dan voor dat de gevonden reeks alleen de records bevat die u wilt bijwerken. Records buiten de gevonden reeks worden niet bijgewerkt, ook niet als de gegevens in het vergelijkingsveld overeenkomen.

5. In de bladermodus kiest u Bestand > Records importeren > Map.

Het dialoogvenster Importeeropties voor map met bestanden verschijnt.

6. In het gebied Maplocatie klikt u op Opgeven en kiest u de map die de bestanden bevat die u wilt importeren.

Selecteer Inclusief alle ingesloten mappen om aan te geven of bestanden die zich eventueel in ingesloten mappen bevinden, ook moeten worden geïmporteerd. (FileMaker Pro Advanced importeert tot op 100 mapniveaus.)

7. Kies in het gebied Bestandstype het keuzerondje Foto- en filmbestanden of Tekstbestanden en klik daarna op Doorgaan.

Als u een map met fotobestanden importeert, kunt u Alleen een verwijzing naar elk fotobestand importeren selecteren om alleen een verwijzing naar elk bestand te importeren. Als deze optie niet is geselecteerd, wordt een kopie van elk bestand rechtstreeks geïmporteerd in de database.

Voor PDF-bestanden kiest u Foto- en filmbestanden.

Belangrijk  Aangezien filmbestanden doorgaans groot zijn, worden ze altijd geïmporteerd met de verwijzingsmethode. Als u grote beeldbestanden importeert, kunt u overwegen om alleen een verwijzing naar elk bestand te importeren. Als u echter bestanden importeert met de verwijzingsmethode en later een bronbestand verplaatst, hernoemt of verwijdert, kan FileMaker Pro Advanced het niet meer weergeven.

8. In het dialoogvenster Velden bij importeren kiest u het type import dat u wilt uitvoeren, en wijst u velden in uw database toe aan de gegevens die u wilt importeren. Klik vervolgens op Importeren.

Zie De importhandeling instellen en velden toewijzen tijdens de import voor meer informatie over het gebruik van het dialoogvenster Velden bij importeren en het voltooien van het importproces.

Voor het importeren van foto- en filmbestanden is de volgende toewijzing van gegevens mogelijk:

 

Gegevens

Toewijzen aan veldtype

Afbeelding

Containerveld

Bestandsnaam

Tekstveld

Bestandspad

Tekstveld

Beeldminiatuur

Containerveld

Als u audio/video of PDF-bestanden interactief wilt maken, kiest u een interactieve container voor Afbeelding. Raadpleeg Opmaak opgeven voor containervelden.

Voor het importeren van tekstbestanden is de volgende gegevenstoewijzing mogelijk:

 

Gegevens

Toewijzen aan veldtype

Tekstinhoud

Tekst-, getal-, datum, tijd-, tijdstempel- of containerveld.

Bestandsnaam

Tekstveld

Bestandspad

Tekstveld

Opmerkingen 

Wanneer de map die u voor de importactie opgeeft, snelkoppelingen (Windows) of aliassen (macOS) naar bestanden of mappen bevat, doet FileMaker Pro Advanced het volgende:

Snelkoppelingen of aliassen naar bestanden: FileMaker Pro Advanced zoekt de oorspronkelijke bestanden en importeert deze.

Snelkoppelingen of aliassen naar mappen: FileMaker Pro Advanced zoekt de oorspronkelijke mappen niet en importeert er geen bestanden uit.

Bepaalde items worden niet geïmporteerd:

Windows: FileMaker Pro Advanced importeert geen verborgen bestanden, offline bestanden, systeembestanden of tijdelijke bestanden, noch uit dergelijke mappen.

macOS: FileMaker Pro Advanced importeert geen onzichtbare bestanden of vanuit mappen die onzichtbaar zijn.

De maximumgrootte van de meeste tekstbestanden die u importeert, is 1 GB. De bestandslimiet voor UTF-16-gecodeerde tekstbestanden is 2 GB.

Als u de gegevens van het bestandspad in een veld importeert, kunt u het oorspronkelijke bestand rechtstreeks in FileMaker Pro Advanced openen: Selecteer alle tekst van het bestandspad, klik rechts op de tekst en kies vervolgens Bestand openen in het venstermenu.