Geavanceerde tools gebruiken > Runtime-oplossingen maken > Gegevens importeren in geüpgrade runtime-oplossingen
 

Gegevens importeren in geüpgrade runtime-oplossingen

Opmerking  Deze functie is beschikbaar als de algemene voorkeur Geavanceerde tools gebruiken is ingeschakeld. Raadpleeg Geavanceerde tools gebruiken.

Als u de runtime-oplossing van een klant hebt geüpgraded, kunt u in de nieuwe runtime-oplossingsbestanden scripts opnemen waarmee gebruikers records uit de oude runtime-bestanden kunnen importeren. De oude bestanden moeten eerst naar de nieuwe bestandsindeling worden geconverteerd.

Opmerking  Gebruik bij het maken van uw geüpgrade runtime-oplossing een andere extensie dan diegene die u voor uw oude runtime-oplossing hebt gebruikt.

Zo bereidt u uw geüpgrade oplossing voor op het importeren van gegevens:

1. Maak een map met de naam "Oude oplossingsbestanden" in de map die de bestanden van de nieuwe runtime-oplossingsdatabase bevat.

2. Plaats in de map Oude oplossingsbestanden een kopie van de bestanden van de oude runtime-oplossingsdatabase.

3. Maak in elk geüpgraded bestand een script dat het oude oplossingsbestand converteert en de records ervan in het nieuwe bestand importeert.

De functionaliteit van het script moet het volgende bevatten:

Bestand converteren [<bestandsnaam van de oude versie van het oplossingsbestand>]

Records importeren [<oude bestandsnaam met de extensie van de nieuwe oplossing>]

Bestand sluiten [<oude bestandsnaam met de extensie van de nieuwe oplossing>]

4. Voeg een knop toe waarmee het script kan worden geactiveerd.

5. Herhaal de stappen 3 en 4 voor elk geüpgraded bestand.

6. Gebruik de Developer-hulpprogramma's om uw geüpgrade oplossingsbestanden te binden als de nieuwe runtime-databaseoplossing.

7. Test uw knoppen in de runtime-toepassing.

Gebruik voorbeeldgegevens om te controleren of de records correct worden geïmporteerd en of de gegevens in de juiste velden worden geïmporteerd.

8. Distribueer de nieuwe oplossingsbestanden die de knoppen bevatten.

9. Stel instructies beschikbaar over hoe gebruikers in de nieuwe oplossingsbestanden gegevens kunnen importeren.

Gebruikers kunnen hun oude bestanden in de map Oude oplossingsbestanden kopiëren en de knoppen in de nieuwe bestanden gebruiken om de oude bestanden te converteren en records eruit te importeren in de nieuwe oplossingsbestanden.

Verwante onderwerpen 

Runtime-oplossingen maken

Bestanden voorbereiden op een runtime-oplossing

Bestanden binden als een runtime-oplossing

Runtime-oplossingen benoemen

Runtime-oplossingen distribueren

Runtime-oplossingen starten

Runtime-bestanden herstellen