Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor records > Records importeren
 

Records importeren

Importeert records uit een opgegeven bestand of gegevensbron.

Zie ook 

Opties 

SSL-certificaten verifiëren verifieert het SSL-certificaat van de opgegeven server in een HTTP-verzoek voor XML-gegevens. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd, kunnen gebruikers ervoor kiezen om toch verbinding te maken of om te annuleren zodat deze scriptstap wordt overgeslagen. Als het certificaat niet kan worden geverifieerd en de Foutafvanging instellen scriptstap is ingesteld op Aan, werkt deze scriptstap alsof de server niet beschikbaar is.

Met dialoogvenster geeft aan of dialoogvensters voor de import moeten worden weergegeven wanneer de scriptstap wordt uitgevoerd. Als er echter geen gegevensbronbestand is opgegeven, wordt het dialoogvenster ‘Bestand openen’ weergegeven wanneer een script wordt uitgevoerd.

Met Gegevensbron opgeven geeft u het bestand of de bron van de gegevens op die u wilt importeren. Afhankelijk van het gekozen bestand of de gekozen bron verschijnt er een dialoogvenster waarin u de volgende extra opties kunt opgeven:

 

Als u dit bestand of deze bron kiest

Gaat u als volgt te werk

Bestand

Kies in het dialoogvenster Bestand opgeven het bestand dat u wilt importeren of typ de bestandspaden rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro Advanced gebruikt het eerste pad dat wordt gevonden voor het te importeren bestand. Raadpleeg Bestandspaden maken.

Map

Kies in het dialoogvenster Importopties voor map met bestanden de map met beeld- of tekstbestanden die u wilt importeren, of typ de mappaden rechtstreeks in de lijst. Geef één pad per regel op. FileMaker Pro Advanced gebruikt de eerste map die wordt gevonden als de te importeren map. Raadpleeg Een map met bestanden in één keer importeren en Bestandspaden maken. Deze optie wordt niet ondersteund in FileMaker WebDirect en scripts op servers.

XML-gegevens

Kies in het dialoogvenster XML- en XSL-opties opgeven de bron van de XML-gegevens die u wilt importeren, en kies een XSLT-opmaakmodel als u er een wilt toepassen voordat u importeert. De XML- en XSLT-bron kan een bestand zijn, het resultaat van een HTTP-verzoek of het resultaat van een berekening die een bestandspad of een HTTP-verzoek genereert. Raadpleeg XML-gegevens importeren voor meer informatie.

ODBC-gegevens

Geef de naam en locatie van de gegevensbron, de gebruikers-ID en het wachtwoord (indien van toepassing) en de uit te voeren SQL-opvraag op. U kunt rechtstreeks een opvraag invoeren of een berekening opgeven die de opvraag moet genereren. Raadpleeg Importeren via ODBC automatiseren met de scriptstap Records importeren voor meer informatie.

SQL-instructies zijn beperkt tot een maximale lengte van 256 K tekens (512 KB).

Opmerking  Als u de scriptstap Records importeren gebruikt om ODBC-gegevens te importeren die Unicode-tekenreeksen bevatten, moet uw ODBC-stuurprogramma Unicode ondersteunen. Anders kunnen de resultaten inconsistent zijn.

Met Importeervolgorde opgeven geeft u aan dat FileMaker Pro Advanced een vooraf gedefinieerde volgorde voor importeren moet gebruiken. De volgorde voor importeren die het laatst is gebruikt in het bestand wordt als standaardwaarde weergegeven, maar deze waarde kan worden gewijzigd. Met deze optie kunt u ook opgeven of de gegevens uit herhalende velden bij elkaar moeten blijven of dat herhalende velden in afzonderlijke records moeten worden opgesplitst. Bovendien kunt u met deze optie bepalen of nieuwe records worden toegevoegd of gegevens in de actieve gevonden reeks worden vervangen of dat gegevens als een nieuwe tabel worden geïmporteerd.

Opmerking  Wanneer de bron- en doelvelden voor import worden toegewezen met overeenkomende namen, worden de veldnamen telkens dynamisch afgestemd wanneer de scriptstap is voltooid.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Gedeeltelijk 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

U kunt de importeervolgorde opgeven en de optie Importeervolgorde opgeven gebruiken of deze scriptstap met het dialoogvenster uitvoeren zodat de gebruiker nieuwe criteria kan opgeven, zoals gegevens importeren als een nieuwe tabel.

Als het bronbestand is geopend, wordt de gevonden reeks geïmporteerd. Anders worden alle records uit de brontabel geïmporteerd.

Als u deze scriptstap toevoegt aan een op een server uit te voeren script en Met dialoogvenster niet instelt op Uit, verschijnt de tekst (NIET compatibel) na de scriptstap. Het script wordt echter wel uitgevoerd en werkt net alsof Met dialoogvenster is ingesteld op Uit. Raadpleeg Get (LijstDocumentenpad) functie voor meer informatie.

Als u een script op een server uitvoert om een van de volgende acties uit te voeren, krijgt u een fout:

records importeren in een nieuwe tabel

records importeren uit een map

afbeeldingen importeren in een containerveld

Opmerkingen 

Als er in FileMaker Pro Advanced geen absoluut pad is opgegeven in een script dat wordt uitgevoerd vanuit FileMaker Pro Advanced, wordt verondersteld dat het pad verwijst naar de locatie van het databasebestand waaruit het script is uitgevoerd. Als bijvoorbeeld een script met de scriptstap Records exporteren wordt uitgevoerd met de padnaam bestand:/export.tab, en het bestand dat het script uitvoert /Mijnbestanden/Bibliotheek/Boeken.fmp12 is, wordt het geëxporteerde bestand gemaakt als /Mijnbestanden/Bibliotheek/export.tab.

Ondersteuning voor het importeren van foto's van een digitale camera of een ander digitaal apparaat is verwijderd uit FileMaker Pro Advanced.

Als een script dat is gemaakt in een eerdere versie van FileMaker Pro Advanced een scriptstap ‘Records importeren [Digitale camera]’ heeft, wordt bij de stap de opmerking geplaatst dat die verouderd is. U kunt de stap verwijderen, maar niet bewerken.

Als een knop verwijst naar een scriptstap Records importeren [Digitale camera], wordt de knop uitgeschakeld en wordt in het dialoogvenster Knopinstelling bij de scriptstap Records importeren de opmerking geplaatst dat die verouderd is.

Scripts aan serverzijde hebben alleen toegang tot bepaalde mappen. Raadpleeg Paden in scripts op servers.

FileMaker Go ondersteunt alleen importacties van het ene FileMaker Pro Advanced-bestand naar het andere FileMaker Pro Advanced-bestand.

FileMaker Go biedt geen ondersteuning voor het importeren in een nieuwe tabel.

Wanneer u deze scriptstap gebruikt in FileMaker WebDirect:

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor deze scriptstap in mobiele browsers.

FileMaker WebDirect biedt geen ondersteuning voor de optie Gegevensbron opgeven. Gebruikers moeten een bestand opgeven dat voor de webbrowser toegankelijk is.

FileMaker WebDirect ondersteunt alleen het importeren van FileMaker Pro Advanced-bestanden, door komma’s gescheiden waarden, door tabs gescheiden waarden, DBF-bestanden, samenvoegbestanden en Excel-bestanden.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript importeert informatie uit Nieuwe productcatalogus.xslx als nieuwe records, zonder bevestiging van de gebruiker te vragen.

Ga naar lay-out ["Producten"]
Records importeren [Met dialoogvenster: Uit; Bron: "Nieuwe productcatalogus.xslx"; Werkblad: "Voorraad"; Toevoegen; Mac Romeins]

Voorbeeld 2 

Werkt bestaande records bij met informatie uit Nieuwe productcatalogus.xslx.

Ga naar lay-out ["Producten"]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]
Records importeren [Met dialoogvenster: Uit; Bron: "Nieuwe productcatalogus.xslx"; Werkblad: "Voorraad"; Overeenkomende records bijwerken; Mac Romeins]

Voorbeeld 3 

Dit voorbeeldscript stelt de waarde voor het volgende volgnummer in nadat de records zijn geïmporteerd. Handig als Opties voor automatisch invoeren gebruiken tijdens importeren niet is geselecteerd om gegevens en andere automatisch ingevoerde gegevens te behouden.

Ga naar lay-out ["Producten"]
Records importeren [Met dialoogvenster: Uit; Bron: "Nieuwe productcatalogus.xslx"; Werkblad: "Voorraad"; Toevoegen; Mac Romeins]
Volgende volgwaarde instellen [Facturen::Factuurnummer; Get (TellingTotaalaantalRecords) + 1]
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Eerste]

Verwante onderwerpen 

Volgende volgwaarde instellen scriptstap

Records exporteren scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)