Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor besturing > If
 

If

Evalueert een logische berekening en voert een voorwaardelijke actie uit op basis van die evaluatie.

Zie ook 

Opties 

Geef de logische berekening op die u wilt laten evalueren.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Als het resultaat van de berekening een willekeurig getal is, behalve nul, is de uitkomst van de berekening waar en worden de volgende scriptstappen uitgevoerd. Als het resultaat van de berekening nul is, geen gegevens zijn of geen getal is, is de evaluatie van de berekening onwaar en worden de volgende scriptstappen niet uitgevoerd.

Elke If-stap moet op hetzelfde niveau worden gevolgd door een corresponderende End If scriptstap. Telkens als u een If-scriptstap gebruikt, wordt in het scriptbewerkingsvenster automatisch een End If-stap toegevoegd.

U kunt ook extra voorwaarden toevoegen met de Else If scriptstap en de Else scriptstap.

Opmerkingen 

Als u geen berekening opgeeft of als de berekening niet kan worden uitgevoerd, is de uitkomst onwaar. Gebruik de Get (LaatsteFout) functie om deze fouten op te vragen.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: indien er geen records worden gevonden, worden alle records weergegeven en gesorteerd.

Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Alle records tonen
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
End If

Voorbeeld 2 

Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: Als er geen records worden gevonden, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven. Als er wel records worden gevonden, wordt de gevonden reeks gesorteerd.

Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Records zoeken"; "Geen records gevonden."]
Else
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]
End If

Voorbeeld 3 

Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: Als er geen records worden gevonden, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven. Als er één record is gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd. Als er meer records zijn gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd.

Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Records zoeken"; "Geen record gevonden."]
Else If [Get (GevondenTelling) = 1]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Else
Ga naar lay-out ["Facturen"]
End If

Voorbeeld 4 

Dit voorbeeldscript voert een zoekopdracht uit: Als er geen records zijn gevonden, wordt een aangepast dialoogvenster weergegeven zodat de gebruiker het script ‘Facturen zoeken’ opnieuw kan uitvoeren. Als er één record is gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd. Als er meer records zijn gevonden, wordt de lay-out Factuurgegevens geactiveerd.

Script: Facturen zoeken

Zoekopdracht uitvoeren [ ]
If [Get (GevondenTelling) = 0]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Geen record gevonden"; "Er zijn geen records gevonden. Wilt u opnieuw zoeken?"]
If [Get (KeuzeLaatsteBericht) = 1]
#Roept dit script opnieuw aan als een subscript
Script uitvoeren [Opgegeven: Uit lijst; "Facturen zoeken" ; Parameters: ]
Else
Alle records tonen
End If
Else If [Get (GevondenTelling) = 1]
Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Else
Ga naar lay-out ["Facturen"]
End If
Records sorteren [Herstellen; Met dialoogvenster: Uit]

Verwante onderwerpen 

Berekeningvelden definiëren

If functie

Voorbeelden van If-structuur

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Formules