Records zoeken > Records uit een gevonden reeks weglaten
 

Records uit een gevonden reeks weglaten

Alle records die geen deel uitmaken van de gevonden reeks, worden weggelaten of verborgen. U kunt aanvullende records uit de gevonden reeks weglaten zonder een nieuwe zoekopdracht uit te voeren.

Belangrijk  Weggelaten records worden tijdelijk verwijderd uit de gevonden reeks. Ze zijn wel nog steeds aanwezig in de database.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

Een bepaalde record weglaten

Toon of selecteer de record die u wilt weglaten en kies vervolgens Records > Weglaten.

Een reeks records weglaten

Toon of selecteer de eerste record van een groep opeenvolgende records die u wilt weglaten en kies Records > Diverse weglaten. Typ in het dialoogvenster Diverse weglaten het aantal weg te laten records en klik op Weglaten.

De weggelaten reeks weergeven

Voer één van de volgende handelingen uit:

Klik op de cirkelgrafiek Knop Lijstweergave in de statusbalk.

Kies Records > Alleen weggelaten records tonen.

Alle records in het bestand bekijken

Klik in de bladermodus op de statusbalk op de knop Alles tonen.

Kies in de zoekmodus Verzoeken > Alle records tonen.

Verwante onderwerpen 

Records zoeken die niet voldoen aan criteria