Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outobjecten verbergen of tonen
 

Lay-outobjecten verbergen of tonen

U kunt de zichtbaarheid van lay-outobjecten beheren door aan te geven of een object wordt verborgen of weergegeven afhankelijk van een specifieke voorwaarde of berekening. Zo kunt u bijvoorbeeld ervoor kiezen om bepaalde velden in een vragenlijst te tonen of te verbergen tengevolge van het antwoord van de gebruiker op een specifieke vraag.

Zo geeft een lay-outobject als verborgen op:

1. Selecteer het object in de lay-outmodus.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Gegevens Besturingselement voor alternatieve rijrand.

3. Klik op Gegevens bij Object verbergen wanneer en geef een berekening op om te bepalen wanneer het object moet worden verborgen. Klik vervolgens op OK.

4. Als u de voorwaarde voor het object wilt toepassen in de zoekmodus, selecteert u Toepassen in zoekmodus.

Opmerkingen 

Kies in de lay-outmodus Weergave > Tonen > Voorwaarde verbergen om objecten te identificeren waarvoor een voorwaarde is ingesteld om ze te verbergen. Zulke objecten geven de badge Bovenste en linker- en rechterverankeringspunt geselecteerd in het infovenster in de lay-outmodus weer

Verwante onderwerpen 

Badges (pictogrammen) bij lay-outobjecten identificeren

Voorwaardelijke opmaak voor lay-outobjecten opgeven

Venster vernieuwen scriptstap

Object vernieuwen scriptstap

GetLayoutObjectAttribute functie