Informatie over kop- en voetgedeelte (wizard Lay-out/rapport maken)

In dit venster van de wizard Lay-out/rapport maken kunt u de tekst opgeven die u in het kop- of voetgedeelte wilt van uw rapport wilt weergeven. Daarbij kunt u de tekst links of rechts uitlijnen of centreren in het voet- en kopgedeelte.

 

Als u dit wilt toevoegen aan de lay-out

Gaat u als volgt te werk

Het paginanummer wanneer u een schermafdruk bekijkt of afdrukt. (In de lay-outmodus wordt het paginanummersymbool, {{PaginaNummer}}, weergegeven.)

Kies Paginanummer.

De huidige systeemdatum wanneer u een schermafdruk bekijkt of afdrukt. (In de lay-outmodus wordt het paginanummersymbool, {{CurrentDate}}, weergegeven.)

Kies Huidige datum.

De naam van de lay-out die u hebt opgegeven in het eerste venster van de wizard.

Kies Lay-outnaam.

Tekst met een iets groter lettertype (1,5 keer) dan de huidige tekstgrootte of de lettergrootte die is gedefinieerd op basis van het lay-outthema.

Kies Grote eigen tekst.

Typ in het vak Eigen tekst in het dialoogvenster ‘Eigen tekst’ de tekst die u op de opgegeven locatie wilt weergeven.

Tekst met dezelfde lettergrootte als de huidige tekstgrootte of de lettergrootte die is gedefinieerd op basis van het lay-outthema.

Kies Kleine eigen tekst.

Typ in het vak Eigen tekst in het dialoogvenster ‘Eigen tekst’ de tekst die u op de opgegeven locatie wilt weergeven.

Een afbeelding die u wilt invoegen.

Kies Logo.

Selecteer in het dialoogvenster het bestand dat u wilt invoegen en klik op Openen.

Opmerkingen 

In FileMaker Pro Advanced wordt tekst die u aan de linkerzijde toevoegt links uitgelijnd, tekst die u in het midden toevoegt gecentreerd en tekst die u aan de rechterzijde toevoegt rechts uitgelijnd.

Als u de naam van de lay-out wilt opnemen in het kop- of voetgedeelte, gebruikt FileMaker Pro Advanced de naam die u in het eerste venster van de wizard hebt ingevoerd. Als u de naam van de lay-out later wijzigt, wordt deze wijziging niet doorgevoerd in het kop- of voetgedeelte.

U kunt één afbeelding (logo) plaatsen in het kopgedeelte en één in het voetgedeelte. De maximumhoogte van een logo is een kwart van de huidige paginahoogte, de maximumbreedte is de breedte van de huidige pagina.

FileMaker Pro Advanced past de stijl van het gepaste kop- of voetgedeelte toe op alle samenvoegvelden die u maakt in het venster Informatie over kop- en voetgedeelte. Raadpleeg Stijlen in lay-outs maken en ermee werken.

Verwante onderwerpen 

Een lay-out maken