Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar vorig veld
 

Ga naar vorig veld

Gaat naar het vorige veld in de tabvolgorde van de huidige lay-out.

Zie ook 

Opties 

Geen.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Als er geen veld is geselecteerd wanneer deze scriptstap wordt uitgevoerd, gaat deze scriptstap naar het laatste veld in de tabvolgorde van de actieve lay-out. Als een veld als een knop is opgemaakt, wordt niet het knopobject, maar het veldobject geselecteerd.

Opmerkingen 

In FileMaker WebDirect gaat de cursor naar het geselecteerde veld.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript bestuurt de bevestiging van veldinvoer. Kan met de BijVerlatenObject scriptactivering worden gestart.

If [IsEmpty ( Klanten::Voornaam )]
Aangepast dialoogvenster ["U moet een voornaam invoeren."]
Ga naar vorig veld
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)