Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar portaalrij
 

Ga naar portaalrij

Navigeert van de ene naar de andere rij in het actieve portaal.

Zie ook 

Opties 

Met Selecteren geeft u op of de gehele portaalrij moet worden geselecteerd. Indien Uit, is slechts één veld in het portaal actief.

Selecteer Eerste om naar de eerste rij in het portaal te gaan.

Selecteer Laatste om naar de laatste rij in het portaal te gaan.

Selecteer Vorige om naar de vorige rij in het portaal te gaan.

Selecteer Volgende om naar de volgende rij in het portaal te gaan.

Afsluiten na laatste beëindigt het script wanneer het de laatste portaalrij bereikt als Volgende of Vorige is geselecteerd. U kunt Afsluiten na laatste binnen een lus gebruiken om de lus af te sluiten na de laatste portaalrij.

Op berekening gaat naar het rijnummer dat het resultaat is van de door u gemaakte berekening of naar het bevestigde rijnummer in een dialoogvenster als u Met dialoogvenster instelt op Aan.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Gedeeltelijk 

FileMaker Server 

Gedeeltelijk 

FileMaker Cloud 

Gedeeltelijk 

FileMaker Data API 

Gedeeltelijk 

Custom Web Publishing 

Gedeeltelijk 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Wanneer geen portaal is geactiveerd, gebruikt het script het eerste portaal in de stapelvolgorde van de lay-out.

Wanneer u met deze scriptstap naar een andere rij gaat, wordt geprobeerd om hetzelfde veld geselecteerd te houden. Als er geen veld in het portaal is geselecteerd, selecteert de scriptstap het eerste veld dat toegankelijk is.

Wanneer een veld in een portaal is geselecteerd, kunt u met deze stap naar hetzelfde veld in een andere portaalrij gaan. Als bijvoorbeeld het derde veld in de tweede portaalrij is geselecteerd, dan gaat u met

Ga naar portaalrij [Selecteren: Uit ; Volgende ; Afsluiten na laatste: Uit]

naar het derde veld in de derde portaalrij.

Opmerkingen 

In een portaal met records uit de huidige tabel heeft deze scriptstap hetzelfde resultaat als Ga naar record/verzoek/pagina.

In FileMaker WebDirect beweegt de cursor naast de opgegeven rij maar wordt de rij niet geselecteerd.

Scripts aan serverzijde, de FileMaker Data API en Custom Web Publishing bieden geen ondersteuning voor de optie Op berekening.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar de laatste rij van een portaal om een record te maken.

Ga naar veld [Gerelateerde facturen::Resumé]
Ga naar portaalrij [Selecteren: Uit ; Laatste]

Voorbeeld 2 

Stelt een gebruiker in staat batchupdates aan te brengen in het statusveld in een portaal.

Ga naar portaalrij [Selecteren: Aan ; Eerste]
Loop
Ga naar veld [Selecteren/uitvoeren; Facturen::Status]
Script onderbreken/hervatten [Onbeperkt]
Ga naar portaalrij [Selecteren: Uit ; Volgende ; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop

Verwante onderwerpen 

Ga naar object scriptstap

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)

Formules