Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Scriptstappen voor navigatie > Ga naar veld
 

Ga naar veld

Gaat naar het opgegeven veld in de huidige lay-out.

Zie ook 

Opties 

Met Selecteren/uitvoeren geeft u FileMaker Pro Advanced de opdracht alle inhoud van een veld te selecteren. Als de hoofdopdracht bijvoorbeeld Bewerken is en u Selecteren/uitvoeren inschakelt, wordt het document geopend in een staat waarin het kan worden bewerkt.

Met Ga naar doelveld geeft u het doelveld op.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Ja 

FileMaker WebDirect 

Ja 

FileMaker Server 

Ja 

FileMaker Cloud 

Ja 

FileMaker Data API 

Ja 

Custom Web Publishing 

Ja 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Opmerkingen 

Als in deze scriptstap een veld in een tabblad of een schuifpaneel dat zich niet in het voorste venster bevindt, is opgegeven, wordt het opgegeven veld geselecteerd en wordt het venster waarin het zich bevindt voor het vensterbesturingselement geplaatst. Als hetzelfde veld echter ook op een andere plaats in de lay-out voorkomt en het script vindt dat veld eerst, dan zal het venster met datzelfde veld niet vooraan worden geplaatst. U kunt FileMaker Pro Advanced dwingen een specifiek veld te zoeken door een objectnaam toe te wijzen aan het veld en de Ga naar object scriptstap te gebruiken om naar die positie van het veld te gaan. Als het object een herhalend veld is, kunt u ook opgeven naar welke herhaling u wilt gaan.

Als een lay-out meerdere exemplaren van een veld bevat en een script met de scriptstap ‘Ga naar veld’ wordt uitgevoerd, is het eerste zichtbare exemplaar van het veld, op basis van de aanmaakvolgorde in de lay-out, het actieve veld. Om een specifiek exemplaar op te geven, moet u de Ga naar object scriptstap gebruiken.

Als in de scriptstap een veld op een popover-venster is opgegeven, wordt het popover-venster geopend.

In FileMaker WebDirect:

De cursor gaat naar het opgegeven veld.

Als het doelveld niet zichtbaar is in het venster van de webbrowser, verschuift 'Ga naar veld' het venster niet om het doelveld zichtbaar te maken.

Voorbeeld 1 

Dit voorbeeldscript gaat naar de lay-out Factuurgegevens, maakt een record en gaat naar het resuméveld.

Ga naar lay-out ["Factuurgegevens"]
Nieuwe record/nieuw verzoek
Ga naar veld [Facturen::Resumé]

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)