Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Mobiele functies > GetSensor
 

GetSensor

Geeft als resultaat de waarde van een opgegeven sensor voor een iOS-apparaat.

Opmaak 

GetSensor (sensorNaam {;optie1;optie2})

Parameters 

sensorNaam - de naam van een ondersteunde sensor (zie hieronder)

optie1 - optionele parameter voor de opgegeven sensor.

optie2 - optionele parameter voor de opgegeven sensor.

Parameters tussen accolades { } zijn optioneel.

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro Advanced 17.0

Beschrijving 

Gebruik deze functie voor het vastleggen van informatie geleverd door sensoren voor een IOS-apparaat met FileMaker Go. U kunt bijvoorbeeld de afgelegde afstand of het aantal stappen van een gebruiker achterhalen, of de versnelling, snelheid, richting en hoogte voor een iOS-apparaat.

Sensoren

 

sensorNaam

Geeft dit als resultaat

Resulterend gegevenstype

optie1

optie2

Batterij

 

batteryLevel

De batterijlading (van 0,0 tot 1,0).

getal

 

 

batteryStatus

Een nummer dat de status van de batterijlading voorstelt:
1 - niet aangesloten op netstroom
2 - bezig met opladen
3 - aangesloten op netstroom en volledig opgeladen

getal

 

 

 

 

 

 

 

Locatie

 

location

De huidige locatie van een iOS-apparaat in de structuur:

breedtegraad (in graden)
lengtegraad (in graden)
Horizontale nauwkeurigheid (+/- nauwkeurigheid in meters)

tekst1

nauwkeurigheid (in meters)

time-out (in seconden)

locationValues

De huidige locatie van een iOS-apparaat in de structuur:

breedtegraad (in graden)
lengtegraad (in graden)
hoogte (in meters)
Horizontale nauwkeurigheid (+/- nauwkeurigheid in meters)
verticale nauwkeurigheid (+/- nauwkeurigheid in meters)
leeftijd (in minuten)

tekst1

nauwkeurigheid (in meters)

time-out (in seconden)

 

 

 

 

 

Hoogte, snelheid en versnelling

 

attitude

De hoogte voor het iOS-apparaat in radialen in de structuur:

rollen
stampen
gieren

tekst1

 

 

rotationRate

De rotatie van het iOS-apparaat (in radialen per seconde) in de structuur:

x
y
z

tekst1

 

 

accelerationByUser

De versnelling die de gebruiker aan het iOS-apparaat geeft in meter per seconde kwadraat (m/s2) in de structuur:

x
y
z

tekst1

 

 

accelerationByGravity

De versnelling van de zwaartekracht in meter per seconde kwadraat (m/s2) in de structuur:

x
y
z

tekst1

 

 

speed

De snelheid van het apparaat in meter per seconde.

getal

nauwkeurigheid (in meters)

time-out (in seconden)

heading

De huidige bewegingsrichting (in graden). Dit geeft als resultaat een waarde tussen 0,0 en 359,9 graden.

getal

nauwkeurigheid (in meters)

time-out (in seconden)

 

 

 

 

 

Magnetisch

 

magneticField

De magnetische-veldvector (in microtesla), met betrekking tot de huidige hoogte van het iOS-apparaat, in de structuur:

x
y
z

tekst1

 

 

compassMagneticHeading

De richting van het apparaat van de gebruiker (in graden) met betrekking tot het magnetisch noorden. Dit geeft als resultaat een waarde tussen 0,0 en 359,9 graden.

getal

nauwkeurigheid (in meters)

time-out (in seconden)

compassTrueHeading

De richting van het apparaat van de gebruiker (in graden) met betrekking tot het ware noorden. Dit geeft als resultaat een waarde tussen 0,0 en 359,9 graden.

getal

nauwkeurigheid (in meters)

time-out (in seconden)

 

 

 

 

 

Aantal stappen

 

stepCount

Het aantal stappen gedetecteerd door het apparaat gedurende de opgegeven duur.

getal

gedurendeAfgelopenSeconden

 

stepDistance

De geschatte afstand (in meter) afgelegd door de gebruiker gedurende de opgegeven duur.

getal

gedurendeAfgelopenSeconden

 

stepFloorsUp

Het geschatte aantal verdiepingen dat de gebruiker omhoog is gegaan gedurende de opgegeven duur.

getal

gedurendeAfgelopenSeconden

 

stepFloorsDown

Het geschatte aantal verdiepingen dat de gebruiker omlaag is gegaan gedurende de opgegeven duur.

getal

gedurendeAfgelopenSeconden

 

 

 

 

 

 

Luchtdruk

 

airPressure

De vastgelegde luchtdruk (in kilopascal)

getal

 

 

 

 

 

 

 

Lijst met sensoren

 

available

Een lijst met beschikbare sensorNaam-waarden voor het apparaat. De waarden worden van elkaar gescheiden door teruglooptekens.

tekst

 

 

1. De gegevens worden als een lijst met nummers gescheiden door teruglooptekens gegeven.

Opmerkingen 

nauwkeurigheid is een nummer dat een afstand in meter voorstelt. De standaardwaarde voor nauwkeurigheid is 100 meter.

time-out is een nummer dat voorstelt hoelang het maximaal duurt (in seconden) om de gegevens te verkrijgen. De standaardwaarde voor time-out is 10; de maximale waarde is 600.

De standaardwaarde voor gedurendeAfgelopenSeconden is het aantal seconden sinds middernacht.

FileMaker Go geeft als resultaat een lege tekenreeks als de sensor niet beschikbaar is voor het apparaat.

De waarden voor location zijn dezelfde als deze voor de Location functie.

De waarden voor locationValues zijn dezelfde als deze voor de LocationValues functie.

Voorbeeld 1 

GetSensor ("stepCount"; 3600) geeft als resultaat 8000 als de gebruiker het afgelopen uur 8000 stappen heeft gedaan.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Functies

Formules