Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Herhaalfuncties > GetRepetition
 

GetRepetition

Geeft als resultaat de inhoud van het herhalende veld opgegeven door een getal.

Opmaak 

GetRepetition (herhalend veld;getal)

Parameters 

herhalend veld - elk herhalend veld dat, of een uitdrukking die, een verwijzing naar een herhalend veld als resultaat geeft

Getal - het nummer van de veldherhaling

Resulterend gegevenstype 

tekst, getal, datum, tijd, tijdstempel, container

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Opmerkingen 

U kunt ook de inhoud van een bepaalde herhaling in een herhalend veld vinden met behulp van haakjes [ ] als matrixoperatoren. Voorbeeld: Aanbiedingen[2] geeft als resultaat 1200. Raadpleeg De inhoud van een herhaling in een herhalend veld ophalen.

Voorbeeld 1 

Aanbieding is een veld dat zodanig is gedefinieerd dat het met tien waarden wordt herhaald en de waarden 2500, 1200 en 1500 bevat.

GetRepetition (Aanbiedingen;2) geeft als resultaat 1200.

GetRepetition (if (IsEmpty (Aanbiedingen) Waar, Aanbiedingen, Kortingen) ; 2) geeft als resultaat 1200.

GetRepetition (Aanbiedingen;5) geeft niets als resultaat.

Verwante onderwerpen 

Get (NummerBerekeningHerhaling) functie

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules