Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > GetAsTimestamp
 

GetAsTimestamp

Geeft als resultaat tekst als veldtype tijdstempel.

Opmaak 

GetAsTimestamp (tekst)

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of een tekst-, getal-, datum- of tijdveld.

Resulterend gegevenstype 

tijdstempel

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Gebruik met formules die tijdstempels bevatten. Tekstreeksen moeten in de vorm van een datum zijn opgemaakt, gevolgd door een tijd. De opmaak van tekst moet overeenkomen met de opmaak van de numerieke datum op het systeem waarop het bestand is gemaakt. Een getal wordt beschouwd als het aantal seconden sinds 01-01-0001. Elke dag telt 86400 seconden.

Voorbeeld 1 

GetAsTimestamp ("5-4-2019 4:05:06") geeft als resultaat 5-4-2019 4:05:06 AM.

GetAsTimestamp (50000) geeft als resultaat 01-01-0001 1:53:20 PM.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules

Tijdstempelvelden