Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (VensterZichtbaar)
 

Get (VensterZichtbaar)

Geeft als resultaat 1 (waar) als het venster zichtbaar is; het resultaat is 0 (onwaar) als het venster is verborgen via Venster verbergen.

Opmaak 

Get (VensterZichtbaar)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Het venster kan zich buiten de zichtbare schermruimte bevinden en nog steeds 1 als resultaat geven. Het huidige venster is niet noodzakelijk het venster op de voorgrond.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat 1 wanneer het actieve venster fysiek zichtbaar is.

Geeft als resultaat 0 wanneer het actieve venster verborgen is met de opdracht ‘Venster verbergen’ van FileMaker Pro Advanced.

Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Venster sluiten scriptstap.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules