Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (GebruikersNaam)
 

Get (GebruikersNaam)

Geeft als resultaat de naam van de FileMaker-gebruiker, zoals opgegeven op het tabblad Algemeen van het dialoogvenster Voorkeuren.

Opmaak 

Get (GebruikersNaam)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

De resulterende naam is door de gebruiker opgegeven.

Belangrijk  Voor een betere beveiliging gebruikt u de Get (AccountNaam) functie om de gebruikerstoegang bij te houden en te beheren: een gebruiker kan de accountnaam die wordt gebruikt om bij een databasebestand aan te melden, niet wijzigen.

In FileMaker WebDirect geeft deze functie als resultaat [WebDirect-<xxxxx>], waarbij <xxxxx> de laatste vijf cijfers van het huidige permanente ID is. Raadpleeg de Get (PersistentID) functie.

In FileMaker Go geeft deze functie als resultaat de opgegeven gebruikersnaam in het menu Instellingen.

Bij scripts op een server geeft deze functie als resultaat:

de naam van de planning als het script wordt uitgevoerd door een planning

<scriptnaam> - <accountnaam> <x>, waarbij <x> het aantal uitgevoerde scripts is sinds de FileMaker Script Engine is gestart.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat Saartje Looman als Saartje Looman de huidige gebruiker is. Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Account toevoegen scriptstap.

Verwante onderwerpen 

Get (PersistentID) functie

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules