Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (ToetsaanslagActivering)
 

Get (ToetsaanslagActivering)

Geeft als resultaat de tekens die de scriptactivering BijToetsaanslagObject of BijToetsaanslagLay-out activeerde.

Opmaak 

Get (ToetsaanslagActivering)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 10.0

Beschrijving 

Geeft als resultaat een waarde wanneer er een script wordt uitgevoerd dat is geactiveerd door een BijToetsaanslagObject scriptactivering of BijToetsaanslagLay-out scriptactivering, of wanneer een script wordt uitgevoerd dat is aangeroepen vanuit het geactiveerde script. Anders wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven. Er kunnen meerdere tekens als resultaat worden gegeven wanneer de invoer komt van een input method editor (IME).

Opmerkingen 

In FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en wordt een lege tekenreeks als resultaat gegeven.

Voorbeeld 1 

De volgende code geeft de tekst Bezig met verwerken van invoer... weer wanneer een regelterugloopteken wordt ingevoerd:

If [ Code (Get (ToetsaanslagActivering) ) = 13 ]
Aangepast dialoogvenster tonen ["Bezig met verwerken van invoer..."]
End If

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules