Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (BewegingsInfoActivering)
 

Get (BewegingsInfoActivering)

Geeft als resultaat informatie over de beweging die de scriptactivering BijBewegingTikken activeerde.

Opmaak 

Get (BewegingsInfoActivering)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 13.0

Beschrijving 

Alleen FileMaker Pro Advanced voor Windows en FileMaker Go: Geeft als resultaat een lijst met deze items:

de tekenreeks Tikken die aangeeft dat het script is gestart door een BijBewegingTikken scriptactivering

een waarde die aangeeft hoeveel keer er is getikt

een waarde die aangeeft hoeveel vingers zijn gebruikt om te tikken

de x-coördinaat in het document waar de beweging is uitgevoerd

de y-coördinaat in het document waar de beweging is uitgevoerd

De coördinaten (0,0) bevinden zich in de linkerbovenhoek van het bovenste lay-outgedeelte.

Bij bewegingen met meerdere vingers geven de verschafte coördinaten het midden van de beweging aan.

In de Lijstweergave weerspiegelen de gegeven coördinaten de locatie van de tik in de gehele lijst. Bijvoorbeeld: Bij een lay-out die bestaat uit een kopgedeelte met een hoogte van 50 punten, een hoofdgedeelte met een hoogte van 200 punten en een voetgedeelte met een hoogte van 25 punten, en een lijst met 1000 records, is de hoogte van de gehele lay-out 200.075 punten. Een tik dicht bij de onderkant van de lijst kan de coördinaten (21,199140) als resultaat geven.

Deze functie geeft als resultaat waarden voor de volgende bewegingen:

tikken met één, twee of drie vingers (iOS)

dubbel tikken met één vinger (iOS)

tikken met twee vingers (Windows)

Geeft als resultaat een lege tekenreeks als deze functie wordt uitgevoerd wanneer de scriptactivering BijBewegingTikken niet is geactiveerd.

Opmerkingen 

In FileMaker Pro Advanced voor Windows 7 en FileMaker WebDirect wordt deze functie niet ondersteund en geeft deze een lege tekenreeks als resultaat.

Voorbeeld 1 

Wanneer een script wordt geactiveerd door met drie vingers te tikken en de beweging is uitgevoerd op de coördinaten (400,600), geeft deze functie als resultaat:

Tik op
1
3
400
600

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules