Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (StatusOpenRecords)
 

Get (StatusOpenRecords)

Geeft als resultaat een getal dat de status van de huidige record voorstelt.

Opmaak 

Get (StatusOpenRecords)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 8.0

Beschrijving 

Geeft als resultaat:

0 voor een gesloten (vastgelegde) record

1 voor een nieuwe record die niet is vastgelegd

2 voor een gewijzigde record die niet is vastgelegd

3 voor een verwijderde record die niet is vastgelegd

Opmerkingen 

Deze functie geeft als resultaat de status van de huidige record van de huidige gebruiker. Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat 1 als de huidige record een nieuwe record is die de huidige gebruiker niet heeft opgeslagen.

Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Vorige versie record/verzoek scriptstap.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules