Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (LayoutNaam)
 

Get (LayoutNaam)

Geeft als resultaat de naam van de lay-out die momenteel wordt weergegeven.

Opmaak 

Get (LayoutNaam)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Als in het huidige bestand meerdere vensters zijn geopend, kan elk venster zijn eigen waarde voor een lay-outnaam hebben, maar worden alleen de resultaten voor het venster op de voorgrond gegeven.

Opmerkingen 

U kunt de Get (LayoutNummer) functie gebruiken in plaats van Get (LayoutNaam) als er meerdere lay-outs met dezelfde naam zijn.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat Productenlijst wanneer de lay-out Productenlijst is weergegeven.

Geeft als resultaat Klantfactuur wanneer de lay-out Klantfactuur is weergegeven.

Voor een voorbeeldscript raadpleegt u Script op Server uitvoeren scriptstap.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules