Verwijzingen > Naslaggegevens voor scriptstappen > Diverse scriptstappen > Get Directory
 

Get Directory

Stelt een variabele in op het volledige pad van een opgegeven map.

Zie ook 

Opties 

Met Aanmaak van mappen toestaan kunnen gebruikers nieuwe mappen maken terwijl ze door het bestandssysteem navigeren.

Met Variabele stelt u een lokale of algemene variabele in op het pad van de geselecteerde map. Raadpleeg de Variabele instellen scriptstap.

Met Titel van dialoogvenster kunt u een eigen naam opgeven voor het dialoogvenster waarin de map moet worden geselecteerd.

Met Standaardlocatie kunt u het pad opgeven dat in het geopende dialoogvenster voor de selectie van de map wordt weergegeven.

Compatibiliteit 

 

Product 

Ondersteund 

FileMaker Pro Advanced 

Ja 

FileMaker Go 

Nee 

FileMaker WebDirect 

Nee 

FileMaker Server 

Nee 

FileMaker Cloud 

Nee 

FileMaker Data API 

Nee 

Custom Web Publishing 

Nee 

Runtime-oplossing 

Ja 

Afkomstig van 

FileMaker Pro 14.0

Beschrijving 

Deze scriptstap vraagt de gebruiker een map te selecteren en stelt vervolgens een variabele in voor het volledig gekwalificeerde pad van de geselecteerde map.

In Windows is padindeling /Station:/<geselecteerde map>/.

In macOS is de padindeling /Schijfnaam/<geselecteerde map>/.

Voorbeeld 1 

Opent een dialoogvenster voor de selectie van de map waarin het bureaublad wordt weergegeven, vraagt de gebruiker de fotomap te selecteren en stelt vervolgens Producten::Fotomap in op het pad van de geselecteerde map.

Get Directory [$DIRECTORY; "Selecteer de fotomap"; Get (BureaubladPad)]
Veld instellen [Producten::Fotomap; $DIRECTORY]

Voorbeeld 2 

Voert een zoekopdracht uit, vraagt de gebruiker om een map voor de export te selecteren en bladert dan steeds opnieuw door records om bestanden te exporteren die zich in het veld Producten::Foto bevinden.

Zoekopdracht uitvoeren [Herstellen]
Get Directory [Aanmaak van mappen toestaan; $DIRECTORY; "Exporteren naar map"]
Loop
Variabele instellen [$PATH; Waarde:$DIRECTORY & Producten::Foto]
Veldinhoud exporteren [Producten::Afbeelding; $PATH ; Directory’s maken: Uit]
Ga naar record/verzoek/pagina [Volgende; Afsluiten na laatste: Aan]
End Loop

Verwante onderwerpen 

Bestandspaden maken

Naslaggegevens voor scriptstappen (alfabetisch overzicht)

Naslaggegevens voor scriptstappen (lijst met categorieën)