Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (ActieveCombinatietoetsen)
 

Get (ActieveCombinatietoetsen)

Geeft als resultaat het aantal combinatietoetsen die worden ingedrukt.

Opmaak 

Get (ActieveCombinatietoetsen)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

getal

Afkomstig van 

FileMaker Pro 6.0 of lager

Beschrijving 

Het getal dat als resultaat wordt gegeven, wordt berekend door getallen op te tellen die elk een ingedrukte combinatietoets (bijvoorbeeld Control+Shift) voorstellen. Aan de verschillende combinatietoetsen zijn de volgende waarden toegewezen:

Shift = 1

Caps Lock = 2

Ctrl (Windows) en Control (macOS) = 4

Alt (Windows) en Option (macOS) = 8

Command (macOS) = 16

U kunt deze functie gebruiken in een script dat een scriptstap Aangepast dialoogvenster tonen bevat (met een knop OK en Annuleren) om een speciale actie uit te voeren als de gebruiker de Alt-toets (of Option-toets) ingedrukt houdt wanneer hij/zij op OK klikt.

Opmerkingen 

In FileMaker WebDirect en FileMaker Go wordt deze functie niet ondersteund en wordt 0 als resultaat gegeven.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat 9 wanneer op een Windows-computer de combinatie Shift+Alt wordt ingedrukt.

Verwante onderwerpen 

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren