Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Get-functies > Get (AccountNaam)
 

Get (AccountNaam)

Geeft als resultaat de geverifieerde accountnaam die door de huidige gebruiker van het bestand wordt gebruikt.

Opmaak 

Get (AccountNaam)

Parameters 

Geen

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 7.0

Beschrijving 

Gebruik deze functie voor FileMaker-verificatie. Als een gebruiker de standaardaccount Admin gebruikt, geeft Get (AccountNaam) als resultaat Admin. Als een gebruiker de FileMaker Pro Advanced-gastaccount gebruikt, is het resultaat [Guest].

Wanneer een account wordt geverifieerd via een externe server of een OAuth-identiteitsprovider met groepsgegevens, geeft Get (AccountNaam) als resultaat de naam van de geverifieerde account die door de huidige gebruiker van het databasebestand wordt gebruikt, niet de groep waartoe de gebruiker behoort (de groepsnaam verschijnt in de lijst Account wanneer u in FileMaker Pro Advanced accounts en privileges definieert). Indien een persoon tot meer dan één groep (account) behoort, bepaalt de eerste groep die wordt vermeld als u bij het definiëren van accounts en privileges de lijst Weergave op verificatievolgorde hebt gekozen, de toegang voor de gebruiker.

Opmerkingen 

Get (AccountNaam) geeft als resultaat de accountnaam zoals de gebruiker die heeft ingevoerd. Wanneer een gebruiker zich aanmeldt, is de accountnaam niet hoofdlettergevoelig. Het resultaat van Get (AccountNaam) is daarom mogelijk niet exact gelijk aan de accountnaam die in het dialoogvenster 'Beveiliging beheren' verschijnt.

Als u de context voor de huidige berekening opgeeft, wordt deze functie geëvalueerd op basis van die context. Anders wordt deze functie geëvalueerd op basis van de context van het huidige venster.

Voorbeeld 1 

Geeft als resultaat Marketing wanneer Marketing de naam is van de account die is gebruikt om bij het databasebestand aan te melden.

Voorbeeld 2 

Als een gebruiker MARKETING invoert tijdens het aanmelden bij de account Marketing, geeft Get (AccountNaam) als resultaat MARKETING.

Verwante onderwerpen 

Databases beveiligen

Accounts maken die via een externe server worden geverifieerd

Get (GebruikersNaam) functie

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules