Verwijzingen > Naslaggegevens voor functies > Tekstfuncties > Furigana
 

Furigana

Converteert Japanse tekst naar hiragana, katakana of Romeinse tekst.

Opmaak 

Furigana (tekst{;optie})

Parameters 

tekst - een tekstuitdrukking of tekstveld.

optie - 1 tot en met 5, afhankelijk van hoe u tekst wilt converteren

Resulterend gegevenstype 

tekst

Afkomstig van 

FileMaker Pro 14.0

Beschrijving 

Japanse tekst bestaat uit Kana- (Hiragana en Katakana) en Kanji-tekens. Kanji-tekens hebben meerdere opmaken en de Unicode-volgorde van deze tekens is willekeurig. Als u bijgevolg Kanji-tekens op een betekenisvolle manier wilt sorteren, moet u sorteren op de Kana-opmaak (fonetisch lettergreepschrift) voor elk teken.

De parameter optie bepaalt of Furigana de opgegeven tekst converteert naar hiragana, katakana of Romeinse tekst (Romaji).

 

Optie

Converteert tekst naar

1

Hiragana

2

Volledige breedte katakana

3

Volledige breedte Romeins (romaji)

4

Halve breedte katakana

5

Halve breedte Romeins (romaji)

Als optie niet is opgegeven of een andere waarde dan 1 tot en met 5, geeft Furigana als resultaat de opgegeven tekst in hiragana.

Voorbeeld 1 

Converteert de opgegeven tekst naar hiragana.

Furigana ( "Japanse tekst met enkele tekens in Romeins schrift, waarbij alle spaties tussen de niet-Romeinse en Romeinse tekens zijn verwijderd" ) geeft als resultaat Vergelijking.

Voorbeeld 2 

Converteert de opgegeven tekst naar Romeinse tekst.

Furigana ( "Japanse tekst met enkele tekens in Romeins schrift, waarbij alle spaties tussen de niet-Romeinse en Romeinse tekens zijn verwijderd" ; 5 ) geeft als resultaat toukyouto.

Verwante onderwerpen 

Furigana-opties instellen

Naslaggegevens voor functies (lijst met categorieën)

Naslaggegevens voor functies (alfabetisch overzicht)

Formules

Functies

Berekeningvelden definiëren

Operatoren gebruiken in formules