Grafieken maken van gegevens > Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out > Grafiekassen opmaken en schalen
 

Grafiekassen opmaken en schalen

1. Maak een grafiek of dubbelklik op een bestaande grafiek in de lay-outmodus.

2. Klik in het Grafiekeninfovenster op Grafiek en navigeer naar de Asopties.

3. Als de Asopties niet zijn weergegeven, klikt u op Knop Opgeven.

4. Als u voor elk gegevenspunt een gegevenswaarde wilt weergeven, selecteert u Gegevenspunten in grafiek tonen.

5. Als u weergaveopties voor aslabels wilt instellen, klikt u op X-as, Y-as of Radius (alleen voor bellengrafiek) en gaat u als volgt te werk:

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

De hoek van de labels van gegevenspunten wijzigen

Voer voor Labelhoek een waarde in tussen 0 (nul) en 90 of klik op of sleep het hoekbesturingselement Grafiekgereedschap.

De schaal voor maatstreepjes instellen

Selecteer bij Schaal één van de volgende opties:

Selecteer Lineair om gegevens te meten die aritmetisch veranderen (bijvoorbeeld de toe- of afname van de verkoop).

Selecteer Logaritmisch om gegevens te meten die exponentieel veranderen (bijvoorbeeld geluidsgolven die in decibel worden gemeten of de kracht van aardbevingen).

Eigenschappen van maatstreepjes opgeven

Selecteer Primaire maatstreepjes tonen of Secundaire maatstreepjes tonen en voer daarna een waarde in om aan te geven met welke frequentie labels bij maatstreepjes moeten worden weergegeven. Als u geen instellingen voor maatstreepjes opgeeft, wordt een geschikte instelling (automatisch) geschat op basis van de gegevenswaarden in uw grafiek.

Selecteer Minimum instellen of Maximum instellen en voer daarna een waarde in om het bereik van weer te geven maatstreepjes op te geven.

Positief/negatief-grafieken: Selecteer Middelpunt instellen om een aangepast middelpunt in te stellen. Het standaard middelpunt is nul.

Labels opmaken op basis van het veldtype

Kies voor Gegevenstype het geschikte veldtype en kies daarna eigenschappen voor de gegevensopmaak. U kunt bijvoorbeeld numerieke gegevens weergeven als een decimale waarde, een percentage of als een valuta.

Opmerkingen

Aangepaste decimalen of scheidingstekens voor duizendtallen moeten afdrukbare ASCII-tekens zijn. Een tilde (~) is niet toegestaan.

Decimale getallen gaan van 0 (nul) tot 99.

U moet een positief getal invoeren voor Vast aantal decimalen.

6. Stel desgewenst nog andere opties in en klik daarna op Afdrukken of Opslaan als lay-out (snelgrafieken) of Gereed (grafieken in de lay-outmodus) om de grafiek te voltooien. Zie Snelgrafieken maken of Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out.

Opmerkingen 

Decimalen en scheidingstekens voor duizendtallen kunnen elk ASCII-teken zijn, behalve een koppelteken (-).

Als een opmaak die op een gegevensreeks is toegepast, incompatibel is met de resulterende gegevens (op een tekstveld dat de tekenreeks "datum" bevat, zijn bijvoorbeeld datuminstellingen toegepast), wordt het gegevenspunt genegeerd en wordt dit niet in de grafiek weergegeven.

Verwante onderwerpen 

Snelgrafieken maken

Grafieken maken en bewerken in de modus Lay-out

Kolom-, staaf-, lijn- en vlakgrafieken

Spreidings- en bellengrafieken