Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outs opmaken > Portalen opmaken
 

Portalen opmaken

U moet portaalachtergronden en portaalrijen afzonderlijk opmaken In de modus Lay-out. U kunt een verschillende achtergrond in alternatieve portaalrijen weergeven voor het contrast ertussen en de eenvoudige identificatie ervan, of om een andere achtergrondkleur voor de geselecteerde portaalrij weer te geven wanneer het portaal wordt bekeken in de modus Bladeren.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

De achtergrondopvulling van een portaal wijzigen

Selecteer het portaal. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk. Kies in het onderdeel Grafisch voor Opvullen de optie Effen kleur, Verloop of Afbeelding. Kies in de lijst met objecttypen (de eerste lijst op het tabblad) de optie Portaal: Rij. Kies Primair in de lijst met objectstatussen (de tweede lijst). Kies in het onderdeel Grafisch de optie Geen onder Opvullen.

Opmerking  Als uw instelling voor de opvulling niet verschijnt in het portaal, stelt u de portaalrijen in op transparant.

De achtergrondopvulling van alle portaalrijen wijzigen

Selecteer het portaal. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster de optie Portaal: Rij in de lijst met objecttypen en kies Primair in de lijst met objectstatussen. Kies vervolgens een opvulling voor de achtergrond van de portaalrij.

Een andere achtergrond in alternatieve portaalrijen weergeven

Dubbelklik op het portaal, selecteer Status van alternatieve rij gebruiken en klik op OK. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster de optie Portaal: Rij in de lijst met objecttypen en kies Alternatief in de lijst met objectstatussen. Kies vervolgens een opvulling voor de achtergrond van de portaalrij.

Een andere achtergrond voor de geselecteerde portaalrij weergeven

Dubbelklik op het portaal, selecteer Status van actieve rij gebruiken en klik op OK. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster de optie Portaal: Rij in de lijst met objecttypen en kies Actief in de lijst met objectstatussen. Kies vervolgens een opvulling voor de achtergrond van de portaalrij.

Opmerking  Als Status van actieve rij gebruiken wordt geselecteerd bij portalen die records uit de huidige tabel weergeven, gebruikt de rij voor de huidige record de actieve objectstatus zelfs als de portaalrij de focus niet heeft.

Randen tussen portaalrijen toevoegen of wijzigen

Selecteer het portaal. Kies op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk in het infovenster de optie Portaal: Rij in de lijst met objecttypen. Kies in het onderdeel Grafisch de optie Effen bij Lijn, klik op Volgorde van prioriteit voor wijzigingen aan opmaak en kies een kleur. Kies vervolgens de randstijl Knop Grafisch.

Opmerkingen 

Als u portaalrijen gedeeltelijk transparant wilt maken, kiest u bij Opvullen de optie Effen kleur of Verloop. Klik op Volgorde van prioriteit voor wijzigingen aan opmaak en sleep vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (Windows) of klik op Andere kleur en sleep vervolgens de schuifregelaar Ondoorzichtigheid (macOS). U kunt de transparantie voor opvullingen met afbeeldingen niet wijzigen.

Verwante onderwerpen 

Portalen maken om gerelateerde records weer te geven

De weergavestatus voor een object opgeven

Opvulling, lijnstijl en randen instellen

Opvullen met een kleurovergang

Opvullen met een afbeelding