Objecten, lay-outgedeelten en lay-outachtergrond bewerken > Lay-outs opmaken > Knoppenbalken opmaken
 

Knoppenbalken opmaken

1. Kies in de modus Lay-out de lay-out in het venstermenu Lay-out en selecteer vervolgens de knoppenbalk.

Tip  Als u de knoppenbalk wilt selecteren, klikt u op de buitenrand totdat de handgrepen aan alle kanten verschijnen.

2. Klik in het infovenster op het tabblad Uiterlijk Uiterlijk.

3. Kies Knoppenbalk, Knoppenbalk: Scheidingstekens, Knoppenbalk: Segment of Knoppenbalk: pictogram in de lijst met objecttypen (dicht bij de bovenkant van het tabblad).

Opmerking  Niet alle opties zijn beschikbaar voor alle onderdelen.

 

Om dit te doen

Gaat u als volgt te werk

De lijnstijl en kleur van de rand van de knoppenbalk wijzigen

Kies Knoppenbalk in de lijst met objecttypen en kies vervolgens de lijnstijl en kleur in het onderdeel Grafisch.

Het uiterlijk en de grootte van de scheidingstekens van de knoppenbalk wijzigen

Kies Knoppenbalk: Scheidingstekens in de lijst met objecttypen. Selecteer in het onderdeel Grafisch een lijntype, grootte en kleur.

De opmaak van de labeltekst wijzigen (voor alle segmenten)

Kies Knoppenbalk: Segment in de lijst met objecttypen. Voer vervolgens één van de volgende handelingen uit:

Kies opties in het onderdeel Tekst in het Infovenster.

Gebruik de tekstopties in de opmaakbalk. Als u de opmaakbalk niet ziet, klikt u op Ordenen Gegevens op de lay-outbalk.

De horizontale en verticale uitlijning van de labeltekst en het pictogram instellen (voor alle segmenten)

Kies Knoppenbalk: Segment in de lijst met objecttypen. Stel in het onderdeel Alinea de horizontale en verticale uitlijning in.

Een buitenschaduw aan de knoppenbalk toevoegen

Kies Knoppenbalk in de lijst met objecttypen. Selecteer Buitenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.

Een binnenschaduw aan de segmenten van de knoppenbalk toevoegen

Kies Knoppenbalk: Segment in de lijst met objecttypen. Selecteer Binnenschaduw in het onderdeel Geavanceerde afbeelding.

Opvulling tussen de labeltekst of het pictogram en de rand van het segment toevoegen

Kies Knoppenbalk: Segment in de lijst met objecttypen. In het onderdeel Geavanceerde afbeelding geeft u voor Opvulling waarden (in punten) op voor Links, Rechts, Boven en Onder.

Opvulling tussen de scheidingstekens van de knoppenbalk toevoegen

Kies Knoppenbalk: Scheidingstekens in de lijst met objecttypen. In het onderdeel 'Geavanceerde afbeelding' geeft u waarden op bij Boven en Onder voor een horizontale knoppenbalk en bij Links en Rechts voor een verticale knoppenbalk.

De kleur van de segmenten van de knoppenbalk wijzigen

Kies Knoppenbalk: Segment in de lijst met objecttypen en kies vervolgens een weergavestatus. Selecteer in het onderdeel Grafisch de kleur en het lijntype.

De kleur van het labelpictogram wijzigen

Kies Knoppenbalk: pictogram in de lijst met objecttypen en selecteer vervolgens een weergavestatus (in de tweede lijst op het tabblad). Kies een kleur in het onderdeel Grafisch.

U kunt de vulkleur van de meegeleverde pictogrammen wijzigen. Bij eigen pictogrammen met de SVG-indeling is de wijziging van de vulkleur in FileMaker Pro Advanced echter alleen van toepassing op de elementen die nog geen gedefinieerde vulkleur in het SVG-bestand hebben. Raadpleeg FileMaker Pro SVG-grammatica voor knoppictogrammen. U kunt de vulkleur van eigen pictogrammen met de PNG-indeling niet wijzigen.

De opvulling tussen het pictogram en de labeltekst aanpassen

Kies Knoppenbalk: pictogram in de lijst met objecttypen en geef de gepaste waarde (in punten) voor de opvulling op.

Verwante onderwerpen 

Opvulling, lijnstijl en randen instellen

Tekst opmaken

Schaduwen en opvulling toevoegen

De weergavestatus voor een object opgeven